Search results

 1. Termodynamické výpočty silikátových sústav s programom HSC s porozumením a ľahko
  Plešingerová Beatrice 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 157 s
  ISBN 978-80-553-1406-8
  termodynamika silikáty
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 2. Thermodynamics Models for Industrial Applications: From Classical and Advanced Mixing Rules to Association Theories
  1. vyd.
  Cram 101, 2013 . - nesrt
  ISBN 9781490237046
  termodynamika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Select Thermodynamic Models for Process Simulation : A Practical Guide using a Three Steps Methodology
  Hemptinne Jean-Charles  Ledanois Jean-Marie Mougin Pascal
  1. vyd.
  Paríž : TECHNIP, 2012 . - 380 s
  ISBN 978-2-7108-0949-4
  termodynamika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  book

  book

 4. Chemical Thermodynamics for Process Simulation
  Gmehling Jürgen  Kolbe Bärbel Kleiber Michael Rarey Jürgen
  1. vyd.
  Weinheim : Wiley-VCH, 2012 . - 735 s
  ISBN 978-3-527-31277-1
  termodynamika fázové rovnováhy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1010
  book

  book

 5. Thermomechanics
  Jílek Miroslav 
  3. vyd.
  Praha : ČVUT, 2011 . - 176 s
  ISBN 978-80-01-04750-7
  Termomechanika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 6. Spoľahlivostne orientovaná údržba elektroenergetických zariadení
  Janíček František ; E020  Kovács Zoltán
  Bratislava : Renesans, 2010 . - 135 s
  ISBN 978-80-89402-31-1
  energetické aspekty energetické posudzovanie energetické zhodnotenie údržba a opravy elektrárne výroba energie rozvodné systémy nn, vn, vvn
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI4001
  book

  book

 7. Proměny české energetiky : Historie. Osobnosti. Vědecko-technický rozvoj
  Kubín Miroslav 
  Praha : Český svaz zaměstnávatelů v energetice, 2009 . - 615 s
  ISBN 978-80-254-4524-2
  energetika Česká republika história osobnosti vedeckotechnický rozvoj
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009
  Janíček František (Editor) ; E020  Reváková Daniela (Editor) ; E130 Daruľa Ivan (Editor) ; E020 Kubica Juraj (Editor) ; E020 Šulc Igor (Editor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89402-08-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (28) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Vodní hospodářství v energetice
  Kysela Ladislav  Tomčala Jiří
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008 . - 98 s
  ISBN 978-80-248-1726-2
  vodné hospodárstvo energetika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 10. Základy termomechaniky
  Nožička Jiří 
  2. vyd.
  Praha : ČVUT, 2008 . - 187 s., 164 obr
  ISBN 978-80-01-04022-5
  Termomechanika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book