Search results

 1. Termodynamické výpočty silikátových sústav s programom HSC s porozumením a ľahko
  Plešingerová Beatrice 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 157 s
  ISBN 978-80-553-1406-8
  termodynamika silikáty
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 2. Thermodynamics Models for Industrial Applications: From Classical and Advanced Mixing Rules to Association Theories
  1. vyd.
  Cram 101, 2013 . - nesrt
  ISBN 9781490237046
  termodynamika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Chemical Thermodynamics for Process Simulation
  Gmehling Jürgen  Kolbe Bärbel Kleiber Michael Rarey Jürgen
  1. vyd.
  Weinheim : Wiley-VCH, 2012 . - 735 s
  ISBN 978-3-527-31277-1
  termodynamika fázové rovnováhy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1010
  book

  book

 4. Select Thermodynamic Models for Process Simulation : A Practical Guide using a Three Steps Methodology
  Hemptinne Jean-Charles  Ledanois Jean-Marie Mougin Pascal
  1. vyd.
  Paríž : TECHNIP, 2012 . - 380 s
  ISBN 978-2-7108-0949-4
  termodynamika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  book

  book

 5. Thermomechanics
  Jílek Miroslav 
  3. vyd.
  Praha : ČVUT, 2011 . - 176 s
  ISBN 978-80-01-04750-7
  Termomechanika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 6. Spoľahlivostne orientovaná údržba elektroenergetických zariadení
  Janíček František ; E020  Kovács Zoltán
  Bratislava : Renesans, 2010 . - 135 s
  ISBN 978-80-89402-31-1
  energetické aspekty energetické posudzovanie energetické zhodnotenie údržba a opravy elektrárne výroba energie rozvodné systémy nn, vn, vvn
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI3101
  book

  book

 7. Proměny české energetiky : Historie. Osobnosti. Vědecko-technický rozvoj
  Kubín Miroslav 
  Praha : Český svaz zaměstnávatelů v energetice, 2009 . - 615 s
  ISBN 978-80-254-4524-2
  energetika Česká republika história osobnosti vedeckotechnický rozvoj
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009
  Janíček František (Editor) ; E020  Reváková Daniela (Editor) ; E130 Daruľa Ivan (Editor) ; E020 Kubica Juraj (Editor) ; E020 Šulc Igor (Editor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89402-08-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (28) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Vodní hospodářství v energetice
  Kysela Ladislav  Tomčala Jiří
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008 . - 98 s
  ISBN 978-80-248-1726-2
  vodné hospodárstvo energetika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 10. Základy termomechaniky
  Nožička Jiří 
  2. vyd.
  Praha : ČVUT, 2008 . - 187 s., 164 obr
  ISBN 978-80-01-04022-5
  Termomechanika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book