Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu68902^"
 1. Special features of the internal structure of globular graphite in high-strength cast iron
  Chaus Alexander ; M3000  Sojka Jaroslav ; M3000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Metal Science and Heat Treatment . Vol. 55, Iss. 3-4 (2013), s.175-180
  graphite solidification
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Effect of Austenitising Temperature on Microstructural Changes in High-Speed Steel of M2 Type Inoculated with Addition of WC Powder
  Chaus Alexander ; M3000  Beznák Matej ; M3000 Porubský Ján ; M3000 Sojka Jaroslav ; M3000
  Defect and Diffusion Forum . Vol. 333 (2013), s.27-32
  high-speed steel heat treatment
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C6P1b2wiNR9p9XdMLPz&page=1&doc=1
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84879124819&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Effect+of+Austenitising+Temperature+on+Microstructural+Changes+in+High-Speed+&st2=&sid=6e6053ab328df7d497265adb0c1efc0e&sot=b&sdt=b&sl=92&s=TITLE-ABS-KEY%28Effect+of+Austenitising+Temperature+on+Microstructural+Changes+in+High-Speed+%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Osobennosti vnutrennego strojenija šarovidnogo grafita v vysokopročnom čugune
  Chaus Alexander ; M3000  Sojka Jaroslav ; M3000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Metallovedenije i termičeskaja obrabotka metallov . No 4 (694) (2013), s.9-14
  vysokopročnyj čugun šarovidnyj grafit
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Effect of hot plastic deformation on microstructural changes in cast iron with globular graphite
  Chaus Alexander ; M3000  Sojka Jaroslav ; M3000 Pokrovskij A.I.
  Physics of metals and metallography . Vol. 114, Iss. 1 (2013), s.85-94
  heat treatment morphology
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
  Sojka Jaroslav ; M3000  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 117 s
  microstructure mechanical properties mechanické vlastnosti mikroštruktúra liatina strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66771
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Characterisation of C-B-N Diffusion Layers Developed on High-Speed Steel Substrate
  Chaus Alexander ; M3000  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Chaus Yu.A. Sojka Jaroslav ; M3000
  Defect and Diffusion Forum : . Vol. 326-328 (2012), s.285-290
  high-speed steel microstructure properties
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Analysis of properties of an unconventional slip material made by an isostatic pressing of powder high-speed steel out of molybdenum sulphide
  Beznák Matej ; M3000  Sojka Jaroslav ; M3000
  TEAM 2011 : . s.103-106
  slip material wear
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Characterisation of C-B-N Diffusion Layers Developed on High-Speed Steel Substrate
  Chaus Alexander ; M3000  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Chaus Jurij Sojka Jaroslav ; M3000
  DSL 2011 : . s.226
  článok zo zborníka
  article

  article

 9. Štúdium miktroštruktúry a mechanických vlastností silumínu Al-Si12 s prihliadnutím na spôsoby odlievania
  Krafský Roman ; M3000  Sojka Jaroslav ; M3000 Chaus Alexander ; M3000
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.200-202
  odlievanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
  Sojka Jaroslav ; M3000  Krafský Roman ; M3000 Chaus Alexander ; M3000 Pokrovský A
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.224-227
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.