Search results

Records found: 202  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu69863^"
 1. Návrh zaistenia hlbokej stavebnej jamy
  Krško Milan ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (Thesis advisor)
  2024
  SVF ; 04.06.2024 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=176290
  diplomová práca
  book

  book

 2. Parameters influencing load distribution dynamics in piled raft foundations
  Zarazvand Bahman ; 010000  Frankovská Jana ; 010150
  Juniorstav 2024 :

  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Stanovenie charakteristických hodnôt geotechnických parametrov zemín dynamickou penetračnou skúškou
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 24.08.2023 ; stavebníctvo ; D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151071
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Návrh zaistenia hlbokej stavebnej jamy
  Zarevúcka Michaela ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 05.06.2023 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=171441
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C0DEB8E07572332BAC260D15805F
  diplomová práca
  book

  book

 5. Geotechnical analysis of railway tunnel design
  Saied Elias ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 05.06.2023 ; stavebníctvo ; I-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=171275
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C0DEB8E07572332BA9250C15805F
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh energetických geotechnických konštrukcií
  Tomajková Dana ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 05.06.2023 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169327
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C0DEB8E07572332BAC260F15805F
  diplomová práca
  book

  book

 7. Numerical Modelling of Horizontal Heat Exchanger in Specific Ground Condition
  Zarazvand Bahman ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 Slavkov Juraj ; 010150
  Juniorstav 2023 : . online, s. 398-405
  numerical modelling geothermal energy horizontal heat exchanger
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/files/Sbornik_Juniorstav_2023.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : riešenie geotechnických úloh v storočí klimatických zmien. 15. - 16. jún 2023, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso [elektronický zdroj]
  (Compiler) Frankovská, Jana, ; 010150 (Compiler) Kučová, Eliška, ; 010150 Turček, Peter, (rec.) Baliak, František, (rec.) (rec.) Jánová, Vlasta
  Slovenská geotechnická konferencia 15. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Slovenská republika 15. - 16. 6. 2023
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - USB kľúč, 386 s.
  ISBN 978-80-227-5313-5
  zakladanie stavieb navrhovanie geotechnických konštrukcií stabilita svahov geotechnický monitoring podzemná voda
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (17) - článok
  book

  book

 9. Engineering geological and geotechnical study of potential host rock environments for radioactive waste disposal in Slovakia
  Frankovská Jana ; 010150  Durmeková Tatiana Kuvik Marian ; 010150 Dananaj Ivan
  Acta Geologica Slovaca . Roč. 15, č. 1 (2023), s. 47-57
  radioactive waste host rock environment deep geological repository
  http://www.geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/articles/abstract.php?path=frankovska_et_al&vol=15&iss=1
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Reactivation of fossil landslides during motorway construction in overconsolidated Neogene sediments
  Kopecký Miloslav ; 010150  Panuška Jakub Frankovská Jana ; 010150 Ondrášik Martin ; 010150
  Acta Geologica Slovaca . Roč. 15, č. 1 (2023), s. 1-10
  fosílne zosuvy prekonsilidované íly geotechnický monitoring landslides
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.