Search results

 1. Návrh racionalizácie procesov zásobovacej logistiky v spoločnosti Welding, s. r. o. Topoľčany
  Kováčik Vladimír  Cibulka Viliam (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  nákup logistics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54382
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Aplikovaná molekulová spektroskopia
  Milata Viktor ; C8140  Segľa Peter ; C2190 Brezová Vlasta ; C5210 Gatial Anton ; C5210 Kováčik Vladimír Miglierini Marcel ; E060 Stankovský Štefan ; C8140 Šima Jozef ; C2190
  Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008 . - 600 s
  ISBN 978-80-227-2960-4
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Aplikovaná molekulová spektroskopia

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia zásob pomocou konsignačných skladov v Globe Metal & Finance, a.s. Martin : Bakalárska práca
  Kováčik Vladimír  Szabó Peter (xxx) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 44 s 1 CD-ROM
  riadenie zásob dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book