Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu70754^"
 1. Návrh zdokonalenia systému zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava = Proposal on Improving the System of Assigning and Adaptation of Employees to Job Positions in company ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava : Diplomová práca
  Sklenář Václav  Domjánová Diana (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 66 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment adaptácia pracovníkov adaptačné procesy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie uplatňovania Internetu v riadení podniku IndentCode Consulting, s.r.o. Komárno = Propose measures to improve the adoption of the Internet in the course of management of company IdentCode Consulting s.r.o. Komarno : Bakalárska práca
  Sklenář Václav  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  riadenie podniku internet
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book