Search results

 1. Physical security of deep learning on edge devices: Comprehensive evaluation of fault injection attack vectors / aut. Hou, X., Breier, J., Jap, D., Ma, L., Bhasin, S., Liu, Y.
  Hou Xiaolu ; 070400  Breier Jakub Jap Dirmanto Lei Ma Bhasin Shivam Liu Yang
  Microelectronics Reliability . Vol. 120, (2021), art. no. 114116, s. 1-11
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Zaznamenávanie anomálií z logovacích súborov pomocou dolovania v dátach
  Branišová Jana ; I200  Breier Jakub (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211 . - 58 l. + príl.
  big data data mining anomaly detection dolovanie v dátach veľké dáta softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100969
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Dolovanie v dátach pre bezpečnostné účely
  Uhrin Martin ; I300  Breier Jakub (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211 . - 44 l. + príl.
  data mining dolovanie v dátach softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101091
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Security Evaluation Model based on the Score of Security Mechanisms / aut. Jakub Breier
  Breier Jakub ; 070400 
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 6, no. 1 (2014), s. 19-27
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Security Evaluation supported by Information Security Mechanisms
  Breier Jakub ; I300  Hudec Ladislav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013
  bezpečnostné mechanizmy bezpečnostný model analýza rizík počítačová bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81175
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 6. Zaručený elektronický podpis prostredníctvom mobilného telefónu
  Pomothy Adam ; I200  Breier Jakub (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 54 s príl.
  Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91298
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. On selecting critical security controls
  Breier Jakub ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400
  ARES 2013 : . s.582-588
  bezpečnostné opatrenia analýza rizík informačná bezpečnosť TOPSIS
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. On Identifying Proper Security Mechanisms
  Breier Jakub ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400
  Lecture Notes in Computer Science : . Vol. 7804 Information and Communication Technology, (2013), s. 285-294
  informačná bezpečnosť bezpečnostné mechanizmy ISO/IEC norma
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. E-learningový systém pre podporu náuky sieťovej bezpečnosti
  Petráš Michal ; I  Breier Jakub (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 29 s., príl., CD-ROM
  Informatics e-learning interaktivita sieťová bezpečnosť informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65258
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Information System Security Assessment Method Based on Security Mechanisms
  Breier Jakub ; I300 
  Student Research Conference 2012. Vol. 2 : . s.347-354
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article