Search results

 1. Predikcia reformulácie dopytu vo vyhľadávaní
  Maruškin Erik ; 070200  Kramár Tomáš ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134899
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Objavovanie znalostí v dopytoch s nízkou frekvenciou v doméne elektronického obchodu
  Žuffa Tibor ; 070200  Kramár Tomáš ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127022
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Identifikácia vyhľadávacích epizód založená na aktivite používateľa
  Molnár Samuel ; 070200  Kramár Tomáš (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 59 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110112
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Identifikácia vyhľadávacích epizód s využitím sémantických modelov textu
  Petluš Martin ; 070200  Kramár Tomáš (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 56 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110136
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Zlepšovanie výsledkov vyhľadávania aplikáciou kontextov v doméne programovania
  Kříž Jakub ; 070200  Kramár Tomáš (Thesis advisor)
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101020
  diplomová práca
  book

  book

 6. Identification of Search Sessions with Use of Semantic Text Models / aut. Martin Petluš ; škol. Tomáš Kramár
  Petluš Martin ; I200  Kramár Tomáš ; I200 (Thesis advisor)
  IIT.SRC 2015, Student Research Conference: . S. 175-180
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 7. Acitivity-based search session segmentation / aut. Samuel Molnár ; škol. Tomáš Kramár
  Molnár Samuel ; I200  Kramár Tomáš (Thesis advisor)
  Personalized web - science, technologies and engineering . S. 21-22
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Odhaľovanie hraníc kontextu úlohy programátora pri programovaní
  Caban Tomáš ; I  Kramár Tomáš (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering odporúčacie systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100972
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Utilizing Lightweight Semantics for Search Context Acquisition in Personalized Search
  Kramár Tomáš ; I200  Bieliková Mária (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  programové systémy Program Systems vzory správania sociálne siete personalizované vyhľadávanie vyhľadávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81832
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 10. Personalizované vyhľadávanie v digitálnej knižnici
  Čaja Matej ; I  Kramár Tomáš (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202 . - 41 s. CD-ROM
  informatika Informatics filtrovanie informácií získavanie informácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87856
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book