Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu77416^"
 1. Vedecké práce KVP a VS 2014 : vedecký zborník = Researchs papers DPP and PA 2014 elektronický zdroj
  Merica Marián (Editor) ; M0100  Skripko Anatoly (rec.) Görner Karol (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014 . - CD ROM, 372 s
  ISBN 978-80-8105-598-0
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 2. Motivácia žiakov druhého stupňa základných škôl na hodinách telesnej výchovy
  Auxt Martin  Görner Karol
  Vedecké práce 2011. Research papers 2011 . s.25-35
  článok zo zborníka
  (3) - článok
  article

  article

 3. Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode u stredoškolskej mládeže
  Görner Karol  Bartková Miroslava
  Vedecké práce 2010. Research papers 2010 : . s.22-30
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  (1) - xxx
  article

  article

 4. Analysis of recreational training process in a fitness room and its influence on physical fitness of university students
  Kompán Jaroslav  Görner Karol
  Sport training in interdisciplinary scientific researches . s.296-302
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Myšlienky olympizmu a fair play ako nedeliteľná súčasť edukácie športových pedagógov
  Görner Karol  Prusik Krzysztof
  Športová humanistika v systéme štúdia športových pedagógov : . s.53-55
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  article

  article

 6. The olympic and paralympic games in Sydney from the primary point of the view of second grade pupils of schools from Banská Bystrica
  Görner Karol 
  Wychowanie fizyczne i sport. Physical education and sport : . Vol. 46, Supp. No 1, Part 1 (2002)
  článok z periodika
  (1) - skriptá
  article

  article

 7. The view on olympic and paralympic games in Sydney 2000 as pupils from lower secondery schools see them
  Görner Karol  Prusik Krzysztof
  Research yearbook . , s.25-32
  (1) - skriptá
  article

  article

 8. Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu
  Görner Karol 
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001
  ISBN 80-8055-565-6
  XXX
  (1) - monografia
  book

  book

 9. Pohľad na olympijské a paralympijské hry Sydney 2000 očami žiakov druhého stupňa základných škôl v Banskej Bystrici
  Görner Karol 
  Telesná výchova a šport . Roč. 11, č. 1 (2001), s.16-18
  článok z periodika
  (2) - článok
  article

  article

 10. Pohybové a športovo-rekreačné aktivity voľného času obyvateľov produktívneho veku, žijúcich v Banskej Bystrici
  Görner Karol 
  Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia : . s.196-199
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.