Search results

 1. Udržitelné budovy s certifikátem : Katalog udržitelných a ekologicky šetrných budov certifikovaných některou z metod komplexního hodnocení budov / aut. Petr Novák
  Novák Petr 
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2011 . - 109 s.
  ISBN 978-80-214-4391-4
  základná škola horská chata obytný dom hotel synagóga vysoká škola administratívne budovy občianske budovy obytné budovy udržateľné budovy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  book

  book

 2. Fyzika oblaků a srážek
  Řezáčová Daniela  Novák Petr Kašpar Marek Setvák Martin
  1. vyd.
  Praha : Academia, 2007 . - 574 s
  ISBN 978-80-200-1505-1
  fyzika atmosféry dynamika atmosféry meteorologické javy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Kovové povlaky. STN 03 8154. EN ISO 10308 : Prehľad skúšok pórovotosti. 1.5.2006
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006 . - 32 s
  povlaky kovové
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 4. Kovové povlaky. STN 03 8183. EN ISO 3497 : Meranie hrúbky povlaku. Röntgenospektrometrické metódy. September 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 24 s
  povlaky kovové
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 5. Kovové a iné anorganické povlaky. STN 03 8188. EN ISO 10111 : Meranie plošnej hmotnosti. Prehľad metód merania a chemickej analýzy. 1.10.2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 15 s
  povlaky kovové
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Kovové povlaky. STN 03 8151. EN ISO 9220 : Meranie hrúbky povlaku. Metóda rastrovacím elektrónovým mikroskopom. November 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 12 s
  povlaky kovové
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 7. Kovové povlaky. STN 03 8154. EN ISO 10308 : Prehľad skúšok pórovotosti. Júl 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 56 s
  povlaky kovové
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Kovové povlaky. STN 03 8152. EN ISO 12687 : Skúšky pórovitosti. Skúška vlhkou sírou (sírnym kvetom). November 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 16 s
  povlaky kovové
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Kovové povlaky. STN 03 8161. EN ISO 8401 : Prehľad metód na stanovenie tvárnosti. Október 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 44 s
  povlaky kovové
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 10. Kovové povlaky. STN 03 8552. EN ISO 1460 : Žiarové povlaky zinku na železných podkladoch nanášané ponorením. Gravimetrické stanovenie plošnej hmotnosti. November 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 8 s
  povlaky kovové
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book