Search results

 1. Ako ovplyvňuje pandémia koronavírusu výskyt rezistentných baktérií v odpadových vodách? / aut. Klára Cverenkárová, Monika Krahulcová, Tomáš Mackuľak, Kristína Lépesová, Lucia Bírošová
  Cverenkárová Klára ; 040270  Krahulcová Monika ; 040270 Mackuľak Tomáš ; 046290 Lépesová Kristína Bírošová Lucia ; 040270
  Vodárenská biologie 2021, sborník on-line konference . S. 27-32
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Dominantné zdroje mikroplastov pre životné prostredie a ich možný vplyv na správanie sa vybraných vodných živočíchov
  Kuchár Marián ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 01.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157670
  diplomová práca
  book

  book

 3. Pokročilé postupy pri odstraňovaní mikroplastov, mikropolutantov či potenciálne infekčných RNA fragmentov z odpadových vôd
  Bachratá Nikoleta ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 31.05.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157665
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd
  Biroščáková Lucia ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 31.05.2021 ; Degreee discipline : potravinárstvo ; Degree program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153656
  diplomová práca
  book

  book

 5. Monitoring farmaceutík na slovenských ČOV / aut. Petra Szabová, Tomáš Mackuľak, Andrea Vojs Staňová, Kateřina Grabicová, Dóra Varjúová, Igor Bodík
  Szabová Petra ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 Vojs Staňová Andrea Grabicová Kateřina Varjúová Dóra ; 046290 Bodík Igor ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 71, č. 4 (2021), s. 8-12
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Možnosti odstraňovania vírusov nie len z odpadových vôd
  Varcholová Karolína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 21.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149078
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Biomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorov
  Belková Petronela ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 21.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149004
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Trblietky ako primárne mikroplasty a ich dopad na životné prostredie
  Grenčíková Anna ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.08.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145756
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Laboratory Excercises II – Environmental Technologies / aut. Igor Bodík, Oľga Čižmárová, Ján Derco, Miloslav Drtil, Miroslav Hutňan, Zuzana Imreová, Tomáš Mackuľak, Martin Vrabeľ, Ronald Zakhar
  Bodík Igor ; 046290  Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Hutňan Miroslav ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Vrabeľ Martin ; 046290 Zakhar Ronald ; 046290
  Bratislava : FCHPT STU, 2021 . - 120 s.
  ISBN 978-80-8208-049-3
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 10. In cloaka veritas – čo vieme vyčítať z odpadových vôd / aut. Igor Bodík, Dóra Varjúová, Tomáš Mackuľak
  Bodík Igor ; 046290  Varjúová Dóra ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290
  ChemZi : Zborník abstraktov, 73. Zjazd chemikov,06.-10.09.2021 . Roč. 17, č. 1 (2021), s. 129-129
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article