Search results

Records found: 538  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu77760^"
 1. Screen-printed counter-electrodes based on biochar derived from wood-corn silage and titanium isopropoxide binder as a more efficient and renewable alternative to Pt-CE for dye-sensitized solar cells / aut. Tatiana Buchlová, Michal Hatala, Peter Veteška, Aleš Ház, Patrik Novák, Tomáš Mackuľak, Milan Mikula, Pavol Gemeiner
  Buchlová Tatiana ; 049160  Hatala Michal ; 049160 Veteška Peter ; 042110 Ház Aleš ; 049380 Novák Patrik ; 036000 Mackuľak Tomáš ; 046290 Mikula Milan Gemeiner Pavol ; 049160
  Materials Science in Semiconductor Processing . Vol. 171, (2024), Art. no. 108016 [12] s.
  Dye-sensitized solar cell Counter-electrode biochar TiO2 screen-printing Printing inks
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369800123007096 - fulltext
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Monitoring Alcohol Consumption in Slovak Cities during the COVID-19 Lockdown by Wastewater-Based Epidemiology / aut. Paula Bimová, Alexandra Tulipánová, Igor Bodík, Miroslav Fehér, Martin Pavelka, Sara Castiglioni, Ettore Zuccato, Noelia Salgueiro-González, Nina Petrovičová, Ján Híveš, Viera Špalková, Tomáš Mackuľak
  Bimová Paula ; 042120  Tulipánová Alexandra ; 046290 Bodík Igor ; 046290 Fehér Miroslav ; 042120 Pavelka Martin Castiglioni Sara Zuccato Ettore Salgueiro-González Noelia Petrovičová Nina ; 046290 Híveš Ján ; 042120 Špalková Viera ; 042120 Mackuľak Tomáš ; 046290
  International Journal of Environmental Research and Public Health . Vol. 20, iss. 3 (2023), s. [1-8], art. no. 2176
  urban wastewater alcohols liquid chromatography-tandem mass spectrometry COVID-19 lockdown
  https://www.mdpi.com/1660-4601/20/3/2176
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Potenciál Loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) ako alternatívnej metódy na detekciu SARS-CoV-2 priamo z odpadových vôd / aut. Zuzana Matulová, Barbora Konečná, Alena Potočárová, Peter Celec, Nadja Ivašková, Ľubomíra Tóthová, Tomáš Mackuľak, Miroslav Gál
  Matulová Zuzana  Konečná Barbora Potočárová Alena Celec Peter Ivašková Nadja Tóthová Ľubomíra Mackuľak Tomáš ; 046290 Gál Miroslav ; 042120
  Zborník vedeckých prác 60. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 17. vedecká konferencia doktorandov LF UK . S. 23-29
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Microplastics and Their Interactions with Microorganisms and Mobile Genetic Elements / aut. Klára Cverenkárová, Petra Olejníková, Tomáš Mackuľak, Lucia Bírošová
  Cverenkárová Klára ; 040270  Olejníková Petra ; 043000 Mackuľak Tomáš ; 046290 Bírošová Lucia ; 040270
  Power of Microbes in Industry and Environment : . S. 94-94
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Výskyt vírusových častíc SARS-CoV-2 v odpadových vodách počas pandémie COVID-19
  Farská Ema ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 19.06.2023 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; B-CHEMAT4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150216
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Možnosť biologickej degradácie polystyrénu pomocou múčnych červov (TENEBRIO MOLITOR)
  Drienovský Matúš ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 19.06.2023 ; biotechnológie ; B-BIOT4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157765
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Biosenzory – inovatívny spôsob analýzy biomarkerov v životnom prostredí a pri identifikácii špecifických typov ochorení
  Gembická Dagmar ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 19.06.2023 ; chémia ; B-BBFFCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162424
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Odstraňovanie vybraných liečiv, drog a ich metabolitov z vôd
  Ivánková Jana ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 19.06.2023 ; chémia ; B-BBFFCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162427
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Bioaccumulation as a method of removing psychoactive compounds from wastewater using aquatic plants / aut. Dušan Žabka, Andrea Vojs Staňová, Ivana Horáková, Andrea Butor Škulcová, Roman Grabic, Viera Špalková, Miroslav Gál, Tomáš Mackuľak
  Žabka Dušan ; 046290  Vojs Staňová Andrea Horáková Ivana ; 046290 Butor Škulcová Andrea ; 046290 Grabic Roman Špalková Viera ; 042120 Gál Miroslav ; 042120 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences . Vol. 1223, (2023), s. [1-8], art. no. 123717
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570023223001277
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Effective stabilization of electrochemically prepared ecological oxidizing agent-ferrate(VI)-by encapsulation in zeolite and its application to water containing SARS-CoV-2 virus / aut. Emília Mališová, Adam Guštafík, Michal Tamáš, Tomáš Strečanský, Zuzana Imreová, Barbora Konečná, Andrea Červenková, Peter Peciar, Tomáš Mackuľak, Ján Híveš
  Mališová Emília ; 042120  Guštafík Adam Tamáš Michal Strečanský Tomáš Imreová Zuzana ; 046290 Konečná Barbora Červenková Andrea ; 042120 Peciar Peter ; 020040 Mackuľak Tomáš ; 046290 Híveš Ján ; 042120
  Water environment research . Vol. 95, iss. 10 (2023), s. [1-14], art. no. e10940
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wer.10940
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.