Search results

 1. Aplikácia metódy QFD na optimalizáciu výrobného procesu stretch fólii v PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o.
  Schneider Mário ; 064000  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118523
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Aplikácia metódy QFD a FMEA na vybranom výrobku v Železiarne Podbrezová a.s.
  Tokárová Martina ; 064000  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118460
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v VLM MIHALIK, s.r.o.
  Valter Ján ; 064000  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118464
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Aplikácia metódy FMEA na optimalizáciu vybraného výrobného procesu v ELV PRODUKT, a.s.
  Koišová Miriama ; 064000  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118493
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozvojom a vzdelávaním zamestnancov v JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
  Angstová Sabína ; 064000  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121651
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie tímovej práce v HB STEEL, s.r.o.
  Macháč Jakub ; 064000  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102082
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Reduction of manual handling with loads and activities causing musculosceletal disorders in a selected workplace / aut. Rastislav Beňo, Zuzana Lenhardtová, Tomáš Zelenay
  Beňo Rastislav  Lenhardtová Zuzana Zelenay Tomáš ; 060000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 37 (2016), s. 7-14
  ergonomics manual handling simulation
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/37/1_Beno__Lenhardtova__Zelenay_PR_v1.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Návrh odporúčaní na zefektívnenie využívania manažérskych kompetencií a kompetenčného modelu v priemyselných podnikoch v SR
  Gerhátová Denisa ; 064000  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112453
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh odporúčaní na zdokonalenie riadenia projekčných operácií ultrazvukových zariadení na zváranie plastov v Emerson, a. s.
  Kadlec Tomáš ; 064000  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121081
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení v oblasti skladového hospodárstva v kontexte udržateľnej logistiky v podniku SHP Harmanec, a.s.
  Hološ Peter ; 064000  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112201
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book