Search results

 1. Optimalizácia technologického procesu vybranej tepelnej elektrárne z aspektu ochrany životného prostredia
  Žilová Andrea  Michalíková Anna (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  ovzdušie polutanty pollutants
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75584
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Energetické využitie biomasy = Energetical use of biomas : Bakalárska práca
  Žilová Andrea  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  biomasa biopalivá
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book