Search results

 1. Vizualizácia konfigurácie systému na správu identít
  Štefunko Ľuboš ; 070200  Mederly Pavol (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 21.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106692
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Správa organizačných štruktúr v prostredí federácií identít
  Šuta Erik ; 070200  Mederly Pavol (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2 . - 117 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110124
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Organizational Unit Structure and Provisioning in Federated Identity Management / aut. Erik Šuta ; škol. Pavol Mederly
  Šuta Erik ; I200  Mederly Pavol ; I200 (Thesis advisor)
  IIT.SRC 2015, Student Research Conference: . S. 289-290
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Reprezentácia schémy údajov v manažmente identít
  Zboja Tomáš ; I200  Mederly Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101099
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Textual Representation of Data Models in Identity Management
  Zboja Tomáš ; I200  Mederly Pavol (Thesis advisor) ; I200
  IIT.SRC 2014 : . s. 601-602
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Modelom riadená tvorba XSLT transformácií
  Lajčin Tomáš ; I200  Mederly Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 55 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering transformation XSLT transformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91265
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Zefektívnenie práce s jazykom XPath v kontexte integrácie informačných systémov
  Jurčík Peter ; I200  Mederly Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 73 s príl.
  Information Systems integrácia systémov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91243
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Monitorovanie výkonu aplikácií v prostredí Java
  Šuta Erik ; I200  Mederly Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 81 s príl.
  informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77774
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Automatizácia tvorby integračných riešení v prostredí Mule ESB
  Bahno Juraj ; I200  Mederly Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 54 s príl.
  informačné systémy Information Systems integration integrácia aplikácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81320
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Podpora tvorby dátových transformácií v integračných riešeniach
  Roško Michal ; I200  Mederly Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 47 s príl.
  informatika Informatics XSLT XML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65277
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book