Search results

 1. Databázová aplikácia v prostredí WEB - modul tvorba rozvrhov
  Uhlík Matej  Abas Marcel (Thesis advisor) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  HTML HTML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75154
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza možností tvorby aplikácií pre mobilné zariadenia (Windows Mobile, Symbian) = Analyze options of creating applications for mobile devices (Windows Mobile, Symbian) : Bakalárska práca
  Uhlík Matej  Eliáš Andrej (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  operačný systém
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book