Search results

 1. Na čom "stavia" atelér navrhovania VII/VIII
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Informačné listy FA STU . Roč.21, apríl (2014), s. 13
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 2. Združenie medailérov Slovenska / aut. Gabriela Gáspárová - Illéšová
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  SVÚ 2013/2014 - ročenka Slovenskej výtvarnej únie / . S. 29
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Výtvarná symbolika v sepulkrálnych objektoch
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Nekropolná architektúra : . s.85-111 [3,98 AH]
  sepulkrálne objekty symboly
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  article

  article

 4. Výtvarná symbolika v sepulklárnych objektoch
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.V.(1-30)
  sepulklárne objekty
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Magické mesto
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva. Zvonový vŕšok. Bell Hillock : . s.111-118
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva, ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorínov Zvonový vŕšok v Banskej Štiavnici : Katalóg architektonicky a výtvarne hodnotných hrobov v areáli cintorínov Zvonový vŕšok v Banskej Štiavnici
  Bachratý Bohumír  Ambrušová Petra (cre) ; A3130 Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 Huba Martin
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 37
  katalóg výstavy
  CKB - 12/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný doma ; 13/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 7. Na začiatku boli vyznamenania pre leteckých veteránov ...
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Copyright ART 2010 . , s.5-6
  iný typ
  CED - Art works in year-books and catalogs issued in home editorhips
  article

  article

 8. Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva, ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorínov Zvonový vŕšok v Banskej Štiavnici : Identifikačné karty hrobových miest a ich lokalizácia Cintorín A - Katolícky predný, Cintorín B - Evanjelický Brána pokoja, Cintorín C - Katolícky zadný
  Lalková Jarmila (xxx) ; A3130  Kráľová Eva (xxx) ; A3130 Gressnerová Laura (xxx) ; R Ambrušová Petra (cre) ; A3130 Gáspárová - Illéšová Gabriela (cre) ; A0035 Putrová Eva (cre) ; A7170 Gécová Katarína (cre) ; A7170 Molnárová Beáta (cre) ; A3130 Boríková Barbara (cre) ; A3130 Bachratý Bohumír (cre) Gajan Daniel (cre) ; A Galášová Adela (cre) ; A Gombárová Monika (cre) ; A Chudý Michal (cre) ; A Minx Vladimír (cre) ; A Turčan Andrej (cre) ; A Huba Martin (cre) Bálintová Michaela (cre) Chudá Anna (cre) ; A Űrge Jakub (cre)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 3 diely, A 350 s
  cintoríny kultúrne dedičstvo
  zborník
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 9. Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva, ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorínov Zvonový vŕšok v Banskej Štiavnici : Katalóg výtvarných prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 14
  katalóg výstavy
  CJB - Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 10. Výstava z tvorby pedagógov oddelenia výtvarných disciplín FA STU v Bratislave
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZYY
  book

  book