Search results

Records found: 260  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu80682^"
 1. Aktuálne výzvy pre profesiu a vzdelávanie priestorového/územného plánovača - štandardné základné požiadavky na univerzitné vzdelávanie plánovačov / aut. Maroš Finka
  Finka Maroš ; 902022 
  Urbanismus a územní rozvoj . roč. XXVI, 1 (2023), s. 7-9
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Úvod k tématu nová slovenská legislatíva z oblasti stavebího práva Maroš Finka
  Finka Maroš ; 902022 
  Urbanizmus a územní rozvoj . Roč. 26, č. 5 (2023), s. 16
  iný typ
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Podpora smart rozvoja združením Slovak Smart City Cluster Aut. Maroš Finka, Igor Wzoš
  Finka Maroš ; 902022  Wzoš Igor
  Urbanizmus a územní rozvoj . Roč. 26, č. 5 (2023), s. 67-68
  supporting development promotion concept of smart cities
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Výsledky participačného procesu v rámci tvorby vízie SR 2050 1. časť Mikuláš Huba a kol.
  Huba Mikuláš ; 902022  Finka Maroš ; 902022 Kozová Mária Pauditšová Eva ; 902022 Kmec Kvetoslav Kaščáková Renáta Ondrejička Vladimír ; 902022 Zajko Marián ; 902020 Ira Vladimír Nemoga Karol Dubovská Barbora Hajduk Jakub Aschenbrierová Veronika Bobovnický Artur Divinský Boris Hochelová Jana Huba Jakub Jaššo Matej ; 902022 Klučka Peter Magerčiaková Mariana Ondrejičková Silvia ; 902020 Páleník Viliam Petrtýlová Rebeka Rusnák Peter Solovič Ivan Sobocká Jaroslava Sťahel Richard Šalkovič Martin Šmálová Katarína Šovkoplias Natália Šuška Pavel Tomáš Juraj Viestová Eva Bohovicová Víťazová Simona ; 902020 Zamkovský Juraj Zrubáková Katarína Bevilaqua Dušan (rec.) Strečanský Boris (rec.)
  Bratislava Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave SPEKTRUM STU 2023 . - 85 s.
  ISBN 978-80-227-5302-9
  zborník
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Aktuálne koncepcie rozvoja maloobchodu v urbánnom prostredí, modelové územie Trenčín
  Hajduk Daniel ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (Thesis advisor)
  2023
  902020 ; 12.06.2023 ; priestorové plánovanie ; I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163807
  diplomová práca
  book

  book

 6. Od „zón duchov“ k živím mestám – modelové územie Rendez
  Biznárová Dorota ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (Thesis advisor)
  2023
  902020 ; 12.06.2023 ; priestorové plánovanie ; I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169927
  diplomová práca
  book

  book

 7. Inovatívne prístupy k adaptácii historických komplexov v meste – Modelové územie Bratislava - Rusovce
  Doktoríková Nicolette ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (Thesis advisor)
  2023
  902020 ; 12.06.2023 ; priestorové plánovanie ; I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169928
  diplomová práca
  book

  book

 8. Koncepty udržateľného metropolitného rozvoja, modelové územie Bratislava
  Tomková Barbora ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (Thesis advisor)
  2023
  902020 ; 12.06.2023 ; priestorové plánovanie ; I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169936
  diplomová práca
  book

  book

 9. Skúmanie dynamiky mestskej expanzie a jej účinky na priestorové a socio-ekonomické požiadavky prímestských oblastí prostredníctvom GIS (prípadová štúdia aglomerácia Bratislava)
  Hajduk Jakub ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (Thesis advisor)
  2023
  902020 ; 24.08.2023 ; priestorové plánovanie ; D-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163992
  dizertačná práca
  book

  book

 10. Concept of Smart Twin City Bratislava / aut. Nataliia Yehorchenkova, Oleksii Yehorchenkov, Maroš Finka, Vladimír Ondrejička, Ľubomír Jamečný
  Yehorchenkova Nataliia ; 902022  Yehorchenkov Oleksii ; 902022 Finka Maroš ; 902022 Ondrejička Vladimír ; 902022 Jamečný Ľubomír ; 902022
  2023 IEEE European technology & engineering management summit, 20-22. April 2023 . S. 46-50
  zborník (príspevkov)
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.