Search results

 1. Klaster aspekt prispievajúci k udržateľnému rastu riešeného územia Nové Zámky a okolie
  Pavelková Blanka ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2020
  902020 ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150292
  diplomová práca
  book

  book

 2. Priestorové aspekty sociálnych inovácií a občianskej angažovanosti
  Ivanová Petra ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2020
  902020 ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150287
  diplomová práca
  book

  book

 3. Sociálne inovácie ako jeden zo základných nástrojov ovplyvňujúci rast zamestnanosti vybraného územia
  Vranová Monika ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2020
  902020 ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150291
  diplomová práca
  book

  book

 4. Ekonómia najmä pre neekonómov. / aut. Zuzana Chodasová
  Chodasová Zuzana ; 902021  Ďurišová Mária (rec.)
  1. vyd.
  Brno Knowler 2020 . - 108 s.
  ISBN 978-80-905988-5-0
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 5. River restoration as a method towards harmonization of natural habitats in the context of ecological corridors preservation: a case study onthe Hron river / aut. Ágnes Agócsová, Michaela Högyeová, Zuzana Chodasová, Vladimír Ondrejička, Milan Husár, Ľubomír Jamečný
  Agócsová Ágnes ; 902020  Högyeová Michaela ; 902020 Chodasová Zuzana ; 902021 Ondrejička Vladimír ; 902022 Husár Milan ; 902022 Jamečný Ľubomír ; 902022
  5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online [10]s.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. River restoration as a method towards harmonization of natural habitats in the context of ecological corridors preservation: a case study on the Hron river / aut. Ágnes Agócsová, Michaela Högyeová, Zuzana Chodasová, Vladimír Ondrejička, Ľubomír Jamečný, Milan Husár
  Agócsová Ágnes ; 902020  Högyeová Michaela ; 902020 Chodasová Zuzana ; 902021 Ondrejička Vladimír ; 902022 Jamečný Ľubomír ; 902022 Husár Milan ; 902022
  WMCAUS 2020. Abstract Book. . S.82
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 7. Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu
  Porubská Barbora ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 14.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143088
  diplomová práca
  book

  book

 8. Duálne vzdelávanie ako nástroj posilnenia partnerstiev v regionálnej ekonomike
  Pinka Rastislav ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 14.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143087
  diplomová práca
  book

  book

 9. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKU V DANOM ODVETVÍ
  Marenišťák Adam ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.06.2019 ; Degreee discipline : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139006
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Indicators of profitability in the building enterprise / aut. Zuzana Chodasová, Marián Králik
  Chodasová Zuzana ; 902021  Králik Marián ; 020070
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. / . S.381-386
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article