Search results

 1. Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu
  Porubská Barbora ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 14.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143088
  diplomová práca
  book

  book

 2. Duálne vzdelávanie ako nástroj posilnenia partnerstiev v regionálnej ekonomike
  Pinka Rastislav ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 14.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143087
  diplomová práca
  book

  book

 3. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKU V DANOM ODVETVÍ
  Marenišťák Adam ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.06.2019 ; Degreee discipline : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139006
  bakalárska práca
  book

  book

 4. The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management / aut. Alžbeta Kucharčíková, Martin Mičiak, Mária Ďurišová, Zuzana Chodasová
  Kucharčíková Alžbeta  Mičiak Martin Ďurišová Mária Chodasová Zuzana ; 902021
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. / . S.437-443
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Indicators of profitability in the building enterprise / aut. Zuzana Chodasová, Marián Králik
  Chodasová Zuzana ; 902021  Králik Marián ; 020070
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. / . S.381-386
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Environmental policy as a competitive advantage in the global environment / aut. Zuzana Tekulová, Zuzana Chodasová, Marián Králik
  Tekulová Zuzana  Chodasová Zuzana ; 902021 Králik Marián ; 020070
  Smart technology trends in industrial and business management / . S.249-261
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Vodný manažment-faktor konkurencieschopnosti priestorového rozvoja územia. / aut. Ágnes Agócsová, Zuzana Chodasová
  Agócsová Ágnes ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021
  CTM 2019 - Construction Technology and Management : . S.1-6
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Modern management methods in the corporate process / aut. Zuzana Chodasová, Alžbeta Kucharčíková, Mária Ďurišová
  Chodasová Zuzana ; 902021  Kucharčíková Alžbeta Ďurišová Mária
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. / . 387-392
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Dopady nákupných centier na priestorové rozmiestnenie zariadení malého a stredného obchodu na vybranom území Starého mesta v Bratislave
  Horváthová Denisa ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2018
  902020 ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136193
  diplomová práca
  book

  book

 10. Importance of value management tools in a globally operating enterprise / aut. Mária Ďurišová, Zuzana Chodasová, Emese Tokarčíková
  Ďurišová Mária  Chodasová Zuzana ; 902021 Tokarčíková Emese
  Globalization and its socio-economic consequences. Book of abstracts. . S.39
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article