Search results

 1. Zástavba prieluky v CMZ Trnava - Hostel
  Kostolanská Silvia ; 010310  Borecká Eva ; 010310 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144224
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Tržnica v CMZ Žilina
  Procházka Matej ; 010310  Borecká Eva ; 010310 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144027
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Poznávacie a rekreačné vinárske centrum Pezinok
  Petrík Jozef ; 010310  Borecká Eva ; 010310 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152395
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vinárstvo v Bratislave
  Stračina Marek ; 010310  Borecká Eva ; 010310 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162831
  diplomová práca
  book

  book

 5. Vinárstvo v Bratislave
  Pelachy Peter ; 010310  Borecká Eva ; 010310 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152385
  diplomová práca
  book

  book

 6. Raná moderna - inšpirácia v tradičnej architektúre
  Borecká Eva ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 7, č. 5 (2020), online, s. 15-16
  moderna tradícia obnova pamiatok
  http://ikp.sk/wp-content/uploads/2021/02/kulturny_kyslik_2020_4a.pdf
  článok z periodika
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Vinárstvo v obci Tekovské Nemce
  Valkovičová Jana ; 010310  Borecká Eva ; 010310 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152136
  diplomová práca
  book

  book

 8. Vinárstvo v obci Rybník
  Káčerová Eva ; 010310  Borecká Eva ; 010310 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152347
  diplomová práca
  book

  book

 9. Oranžéria pri kaštieli v Chtelnici
  Dúbravka Peter ; 010310  Borecká Eva ; 010310 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140048
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Oranžéria pri kaštieli v Chtelnici
  Kiaba Marián ; 010310  Borecká Eva ; 010310 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136710
  bakalárska práca
  book

  book