Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie skladového hospodárstva v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
  Tokárová Martina ; M  Ščasnovičová Ivana (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 60s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant product storage material warehouse materiál skladové hospodárstvo sklad produkt zásoba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96071
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku PAUMA, spol. s r. o., Hlohovec
  Gajarská Monika ; M  Ščasnovičová Ivana (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 60s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant zamestnanci mzda benefity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87527
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie motivácie zamestnancov v podniku PIVOT + QARI, spol. s r. o., Hlohovec
  Köszeghyová Adriana ; M  Ščasnovičová Ivana (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 54s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation stimulation motivácia stimulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93136
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie systému komunikácie v podniku Delphi Slovensko, s. r. o., Senica
  Slezák Patrik ; M  Ščasnovičová Ivana (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 173 . - 64s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant communication process vnútropodniková komunikácia komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102040
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Marketing communication in 21.century
  Rybanský Rudolf  Prajová Vanesa ; M4000 Ščasnovičová Ivana
  Lódź : KSIEZY MLYN Dom Wydawniczy Michal Kolinski, 2011 . - 76 s
  ISBN 978-83-7729-120-7
  monografia
  BAA - Scientific book titles issued in foreign editorship
  book

  book

 6. Analýza procesov údržby TPM a RCM
  Tóthová Mária ; M6000  Ščasnovičová Ivana
  Strojárstvo - Strojírenství [elektronický zdroj] . 24.5.2011 [online] (2011), s.[6]
  http://www.engineering.sk/index.php/clanky2/stroje-a-technologie/226-analyzaprocesovudrzby
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Vplyv ľudského faktoru na údržbu a výrobu
  Tóthová Mária ; M6000  Ščasnovičová Ivana
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . Č. 19 (2011), s.85-86
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Návrh zdokonalenia systému personálneho marketingu v spoločnosti JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice
  Ščasnovičová Ivana  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  SWOT analysis human resources ľudské zdroje SWOT analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58122
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov v podniku Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice = Bill of actions to upgrade motivation in company Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice : Bakalárska práca
  Ščasnovičová Ivana  Homokyová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 90 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment motivácia zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book