Search results

Records found: 135  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu81458^"
 1. Analýza techník používaných pri útokoch malware
  Slávik Andrej ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 27.06.2023 ; informatika ; B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156820
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Dynamická analýza správania s využitím ontológie
  Kridlová Radoslava ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 28.06.2023 ; informatika ; B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163196
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Detekcia útokov s využitím stavových jazykov
  Fusatý Michal ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 08.06.2023 ; informatika ; I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=171327
  diplomová práca
  book

  book

 4. Automatizované testovanie zadaní
  Glváč Roman ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 09.06.2023 ; informatika ; I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170778
  diplomová práca
  book

  book

 5. Škálovateľný frontend pre systém na zdieľanie poznatkov
  Kadúch Filip ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 09.06.2023 ; informatika ; I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170788
  diplomová práca
  book

  book

 6. Využitie frameworkov Apache Kafka a Spark pre spracovanie údajov a detekciu bezpečnostných incidentov
  Kukumberg Tomáš ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 08.06.2023 ; informatika ; I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170801
  diplomová práca
  book

  book

 7. Využitie princípov DevSecOps pri vývoji softvéru
  Nagy Balázs ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 08.06.2023 ; informatika ; I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164726
  diplomová práca
  book

  book

 8. Systém pre zdieľanie poznatkov v bezpečnostnej doméne využitím ontológie
  Puszter Juraj ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 08.06.2023 ; informatika ; I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170826
  diplomová práca
  book

  book

 9. Frontend na manuálne zadávanie pre systém na zdielanie poznatkov
  Samko Adam ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 09.06.2023 ; informatika ; I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165302
  diplomová práca
  book

  book

 10. Predikcia útokov s využitím fuzzy ontológie
  Bielik Dominik ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 28.06.2023 ; informatika ; B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163033
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.