Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu82161^"
 1. Anylýza vplyvov prúdenia reálnych plynov redukčnými ventilmi
  Kleman Tomáš ; J0060  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J0060
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014
  SJF ; 21.08.2014 ; 70 . - 99 s CD
  energetika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 2. Posúdenie možnosti úspor spotrebovaného zemného plynu na regulačnej stanici
  Kleman Tomáš ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.89-91
  regulačná stanica zemný plyn regulation station natural gas
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Porovnanie spôsobov ohrevu zemného plynu na regulačnej stanici PER metódou.
  Világi Juraj ; J  Kleman Tomáš (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery condensation regulačná stanica plynárenstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60868
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Spaľovňa na biomasu pre obec Hronské Kľačany
  Kupča Ivan ; J  Kleman Tomáš (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery fuel biomass boiler energy kotolňa energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51153
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Zistenie závislosti rýchlostného súčiniteľa na objemovom prietoku zemného plynu
  Kleman Tomáš ; J0060 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.117-120
  zemný plyn expanzia plynu natural gas expansion
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  article

  article

 6. Vplyv zloženia zemného plynu a obsahu vody na energiu potrebnú na ohrev plynu na regulačnej stanici
  Rajzinger Ján ; J0060  Kleman Tomáš ; J0060 Masaryk Michal ; J0060
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.247-250
  zemný plyn regulačné stanice gas
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - monografia
  article

  article

 7. Hodnotenie predohrevu zemného plynu PER metódou
  Kleman Tomáš ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.115-116
  tepelné čerpadlo kotol heat pump boiler
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Využitie energetického potenciálu zemného plynu pri jeho expanzii v regulačnej stanici na výrobu elektrickej energie pomocou expanznej turbíny a porovnanie alternatív ohrevu plynu kogeneračnou jednotkou a tepelným čerpadlom
  Rajzinger Ján ; J0060  Kleman Tomáš ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : . s.137-140
  zemný plyn tepelné čerpadlo natural gas heat pump
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  article

  article

 9. Posúdenie možnosti progresívnych technológií v regulačných a prepúšťacích staniciach
  Havelský Václav ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Antal Štefan ; J0060 Kleman Tomáš ; J0060 Ferstl Karol ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 425 s
  zemný plyn plynárenstvo natural gas gas industry
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Energetické hodnotenie predohrevu zemného plynu na regulačnej stanici (Energy evaluation of natural gas pre-heating on regulation station) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Kleman Tomáš ; J0060  Havelský Václav (xxx) ; J0060
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 65 s
  regulačná stanica expanzia plynu hydráty zemného plynu regulation station expansion natural gas hydrates water content in earth gas
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book