Search results

 1. Anylýza vplyvov prúdenia reálnych plynov redukčnými ventilmi
  Kleman Tomáš ; J0060  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J0060
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 21.08.2014 ; Degree program : 70 . - 99 s CD
  energetika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 2. Posúdenie možnosti úspor spotrebovaného zemného plynu na regulačnej stanici
  Kleman Tomáš ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.89-91
  regulačná stanica zemný plyn regulation station natural gas
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Porovnanie spôsobov ohrevu zemného plynu na regulačnej stanici PER metódou.
  Világi Juraj ; J  Kleman Tomáš (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery condensation regulačná stanica plynárenstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60868
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Spaľovňa na biomasu pre obec Hronské Kľačany
  Kupča Ivan ; J  Kleman Tomáš (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery fuel biomass boiler energy kotolňa energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51153
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Vplyv zloženia zemného plynu a obsahu vody na energiu potrebnú na ohrev plynu na regulačnej stanici
  Rajzinger Ján ; J0060  Kleman Tomáš ; J0060 Masaryk Michal ; J0060
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.247-250
  zemný plyn regulačné stanice gas
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - monografia
  article

  article

 6. Zistenie závislosti rýchlostného súčiniteľa na objemovom prietoku zemného plynu
  Kleman Tomáš ; J0060 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.117-120
  zemný plyn expanzia plynu natural gas expansion
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  article

  article

 7. Využitie energetického potenciálu zemného plynu pri jeho expanzii v regulačnej stanici na výrobu elektrickej energie pomocou expanznej turbíny a porovnanie alternatív ohrevu plynu kogeneračnou jednotkou a tepelným čerpadlom
  Rajzinger Ján ; J0060  Kleman Tomáš ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : . s.137-140
  zemný plyn tepelné čerpadlo natural gas heat pump
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  article

  article

 8. Hodnotenie predohrevu zemného plynu PER metódou
  Kleman Tomáš ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.115-116
  tepelné čerpadlo kotol heat pump boiler
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Energetické hodnotenie predohrevu zemného plynu na regulačnej stanici (Energy evaluation of natural gas pre-heating on regulation station) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Kleman Tomáš ; J0060  Havelský Václav (xxx) ; J0060
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 65 s
  regulačná stanica expanzia plynu hydráty zemného plynu regulation station expansion natural gas hydrates water content in earth gas
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Posúdenie možnosti progresívnych technológií v regulačných a prepúšťacích staniciach
  Havelský Václav ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Antal Štefan ; J0060 Kleman Tomáš ; J0060 Ferstl Karol ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 425 s
  zemný plyn plynárenstvo natural gas gas industry
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book