Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu83779^"
 1. Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj]
  Merica Marián (Compiler) ; M340  Skripko Anatoly (rec.) Strešková Elena (rec.) Liba Jozef (rec.) Šimonek Jaromír (rec.) Oborný Josef (rec.) Bobrík Miroslav (rec.) Feč Karol (rec.) Merica Marián (rec.) ; M0100
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 286 s [CD ROM]
  ISBN 978-80-227-3724-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (13) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 2. Pohyb a zdravie
  Liba Jozef  Buková Alena
  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012
  ISBN 978-80-7097-967-9
  monografia
  (4) - článok
  book

  book

 3. Uplatnenie internetu v príprave budúcich učiteľov - prevencia sociálno-patologických javov
  Liba Jozef 
  Technológia vzdelávania . Roč. 8, č. 4 (2000), s.15-16
  článok z periodika
  (1) - príručka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.