Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu84576^"
 1. Application of the simple linear regression model in the experiment / aut. Eva Ostertagová, Oskar Ostertag, Peter Sivák
  Ostertagová Eva  Ostertag Oskar Sivák Peter
  Applied Mechanics and Materials . Vol. 816, (2015), s. 496-506
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 2. Influence of material structure and its properties on predicting life of pressure pipeline
  Delyová Ingrid  Sivák Peter Trebuňa František Hricová Beata
  Applied Mechanics and Materials . s.430-435
  článok z periodika
  (1) - výskumná správa
  article

  article

 3. Experimentálne metódy mechaniky : Tenzometria
  Trebuňa František  Sivák Peter
  1. vyd.
  Košice : TU v Košiciach, 2012 . - 246 s
  ISBN 978-80-553-1378-8
  tenzometria
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0010
  SJF8200
  MTF2100
  Experimentálne metódy mechaniky

  book

 4. Teória inžinierskeho experimentu
  Trebuňa František  Sivák Peter
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 145 s
  ISBN 978-80-553-1400-6
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0010
  MTF1110
  Teória inžinierskeho experimentu

  book

 5. Degradačné procesy a predikcia životnosti
  Ostertag Oskar  Sivák Peter
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010
  ISBN 978-80-553-0486-1
  monografia
  (1) - výskumná správa
  book

  book

 6. Overenie bezpečnostného prevádzkovania potrubného dvora strojov 6 MW KS 01 Veľké Kaspušany pri kompresných pomeroch vyšších ako 1,39 (1,42 - 1,43) : Záverečná správa
  Trebuňa František  Šimčák František Buršák Marián Gmiterko Alexander Peťková Viera Élesztös Pavel ; J220 Bocko Jozef Jurica Vladimír Horbaj Peter Ostertag Oskar Šarga Patrik Delyová Ingrid Tomko Peter Sivák Peter Trebuňa Peter Pástor Miroslav Kováč Daniel Tomčík Jozef Bajus Juraj Bakšiová Zuzana
  1. vyd.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006 . - 345 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book