Search results

 1. Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
  Valčičák Juraj ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135881
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Riešené príklady zo seminárov z Prestupu látky elektronický zdroj / aut. Mário Mihaľ, Jozef Markoš
  Mihaľ Mário ; 046230  Markoš Jozef ; 046230
  prvé
  Bratislava, Slovenská chemická knižnica, 2020 . - 124 s.
  ISBN 978-80-8208-050-9
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 3. Coupled production of aroma compounds by two strains of microorganisms using membrane hybrid system / aut. Mário Mihaľ, Ivan Červeňanský, Jozef Markoš
  Mihaľ Mário ; 046230  Červeňanský Ivan ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  MELPRO membrane and electromembrane processes : . S. 138-138
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 4. Pertraction-adsorption in situ product removal system: Intensification of 2-phenyelthanol bioproduction / aut. Ivan Červeňanský, Mário Mihaľ, Jozef Markoš
  Červeňanský Ivan ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  Separation and Purification Technology . Vol. 251, (2020), s. [1-13], art. no. 117283
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov
  Vavro Matej ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143210
  diplomová práca
  book

  book

 6. Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
  Šokyová Monika ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143066
  diplomová práca
  book

  book

 7. Matematické modelovanie ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie
  Vagaská Zuzana ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144418
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors / aut. Mário Mihaľ, Ivan Červeňanský, Jozef Markoš
  Mihaľ Mário ; 046230  Červeňanský Ivan ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. 1
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 9. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering
  Markoš Jozef ; 046230 (Editor)  Mihaľ Mário ; 046230 (Editor)
  SSCHE 2019 20.-23.5.2019 Tatranské Matliare
  1. vyd.
  Bratislava, Slovak Society of Chemical Engineering 2019 . - 241 s.
  ISBN 978-80-8208-011-0
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (42) - článok
  book

  book

 10. Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol / aut. Ivan Červeňanský, Mário Mihaľ, Jozef Markoš
  Červeňanský Ivan ; 046230  Mihaľ Mário ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering . S. 55
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article