Search results

 1. Multivariable robust MPC design for neutralisation plant: Experimental analysis / aut. Juraj Oravec, Michaela Horváthová, Monika Bakošová
  Oravec Juraj ; 047220  Horváthová Michaela ; 047220 Bakošová Monika ; 047220
  European Journal of Control . Vol. 58, (2021), s. 289-300
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0947358020301916
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Návrh prediktívneho riadenia s metódou move-blocking pre chemický reaktor
  Míková Lucia ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 31.05.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157530
  diplomová práca
  book

  book

 3. Analýza uhlíkovej stopy spojenej s pokročilým riadením výmenníka tepla
  Karaffová Katarína ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 31.05.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157484
  diplomová práca
  book

  book

 4. Elektronická senzorová doska, č. 140-2019, dátum zverejnenia 28.04.2021 / aut. Peter Bakaráč, Martin Klaučo, Juraj Oravec
  Bakaráč Peter ; 047220  Klaučo Martin ; 047220 Oravec Juraj ; 047220
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2021 . - 8 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/140-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Parallel MPC for Linear Systems With Input Constraints / aut. Yuning Jiang, Juraj Oravec, Boris Houska, Michal Kvasnica
  Jiang Yuning  Oravec Juraj ; 047220 Houska Boris Kvasnica Michal ; 047220
  IEEE Transactions on Automatic Control . Vol. 66, iss. 7 (2021), s. 3401-3408
  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9184106
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Process Control 2021 : Summaries Volume
  Paulen, Radoslav, ; 047220 (Compiler) Fikar, Miroslav, ; 047220 (Compiler) Oravec, Juraj, ; 047220 (Compiler)
  Bratislava : Slovak Chemical Library, 2021 . - 62 s.
  ISBN 978-80-8208-044-9
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (3) - článok
  book

  book

 7. Robust Setpoint Tracking of a Linear System with Discrete Actuators / aut. Michaela Horváthová, Nijihiko Ishihara, Juraj Oravec, Yuichi Chida
  Horváthová Michaela ; 047220  Ishihara Nijihiko Oravec Juraj ; 047220 Chida Yuichi
  Process Control 2021 : . S. 229-236
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9447482
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
  Slávik Michal ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150798
  diplomová práca
  book

  book

 9. Chémia a technológie pre život : 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia / ed. Milena Reháková, Juraj Oravec
  Reháková, Milena, ; 049160 (Editor) Oravec, Juraj, ; 047220 (Editor)
  Chémia a technológie pre život, celoslovenská študentská vedecká konferencia, 22, 25.11.2020, online
  prvé
  Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020 . - 376 s.
  ISBN 978-80-8208-042-4
  https://www.uiam.sk/~oravec/svk/e_zbornik_svk_2020.pdf
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (82) - článok
  book

  book

 10. Real-Time Convex-lifting-based Robust Control Using Approximated Control Law / aut. Michaela Horváthová, Juraj Oravec, Monika Bakošová
  Horváthová Michaela ; 047220  Oravec Juraj ; 047220 Bakošová Monika ; 047220
  59th IEEE Conference on Decision and Control : . S. 2160-2165
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article