Search results

 1. Comparison of the most commonly used scintillation detectors / aut. Branislav Stríbrnský, Róbert Hinca
  Stríbrnský Branislav ; 036000  Hinca Róbert ; 036000
  ELITECH´21 : . [5] s.
  Scintillation Detector Energy Resolution Full Energy Peak Efficiency
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. LaBr3:Ce detectors in gamma spectrometry / aut. Branislav Stríbrnský, Róbert Hinca
  Stríbrnský Branislav ; 036000  Hinca Róbert ; 036000
  ELITECH´20 : . [5] s.
  LaBr3(Ce) detector internal activity Gamma spectrometry
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Sledovanie vybraných parametrov scintilačného detektora / aut. Branislav Stríbrnský, Róbert Hinca
  Stríbrnský Branislav ; 036000  Hinca Róbert ; 036000
  XLI. Dny radiační ochrany : . S. 113
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 4. Modelling of a Plastic Scintillator Detector Using MCNP Code / aut. Branislav Stríbrnský, Róbert Hinca
  Stríbrnský Branislav ; 036000  Hinca Róbert ; 036000
  ELITECH´19 : . CD-ROM, [5] s.
  MCNP Plastic Scintillator Detector Monte Carlo simulation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Energy calibration of plastic scintillator detector / aut. Branislav Stríbrnský, Martin Petriska, Róbert Hinca
  Stríbrnský Branislav ; 036000  Petriska Martin ; 036000 Hinca Róbert ; 036000
  APCOM 2019 : . Art. no. 020044 [4] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Použitie rádioaktívneho indikátora 99mTc na meranie prietoku / aut. Branislav Stríbrnský, Róbert Hinca
  Stríbrnský Branislav ; 036000  Hinca Róbert ; 036000
  20. Štiavnické dni 2019 : . S. 132-140
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Porovnanie deterministických a stochastických výpočtových prostriedkov pri výpočtoch v oblasti optimalizácie radiačnej ochrany v priebehu vyraďovania jadrových zariadení / aut. Dávid Bednár, Martin Lištjak, Andrej Slimák, Róbert Hinca, Vladimír Nečas
  Bednár Dávid  Lištjak Martin ; 036000 Slimák Andrej Hinca Róbert ; 036000 Nečas Vladimír ; 036000
  Odborná konferencia Mladej generácie Slovenskej nukleárnej spoločnosti 2018 : . S. 2-8
  http://www.nuclear.sk/wp-content/uploads/2018/05/zborn%C3%ADk-mg-snus-2018.pdf
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Výpočty polí príkonov efektívnej dávky od žiarenia gama pri vyraďovaní jadrových zariadení
  Bednár Dávid ; 036000  Hinca Róbert ; 036000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Degree program : I-JFI . - 98 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136971
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Nedeštruktívny odhad hĺbky kontaminácie v betónových povrchoch
  Holubek Erik ; 036000  Hinca Róbert ; 036000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Degree program : I-JFI . - 94 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136972
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Priemyselné rádionuklidové indikačné metódy a ich využitie na Slovensku / aut. Róbert Hinca, Vladimír Slugeň
  Hinca Róbert ; 036000  Slugeň Vladimír ; 036000
  XL. Dny radiační ochrany : . S. 130
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article