Search results

 1. Číslicová filtrácia 2D obrazov v kvazireálnom čase v systéme s framegrabberom KAPA LAB a platformou Borland C++ Builder
  Vlk Lukáš  Kulla Peter ; E030
  Posterus [elektronický zdroj] . Roč. 3, č. 5 (2010), s.web-page
  http://www.posterus.sk/?m=201005
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Číslicová filtrácia 2D obrazov v kvazireálnom čase v systéme s framegrabberom KAPA LAB a platformou Borland C++ Biulde
  Vlk Lukáš  Kulla Peter ; E030
  ŠVOČ 2009 : . s.CD-Rom
  elektronika Rádioelektronika 2D obrazy číslicové filtre
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Číslicová filtrácia 2D obrazov v kvazireálnom čase v systéme s fragrabberom KAPA LAB a platformou Borland C++ Biulder
  Vlk Lukáš  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 49 s
  elektronika Rádioelektronika 2D obrazy číslicové filtre
  diplomová práca
  book

  book