Search results

 1. Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.
  Točená Denisa ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151072
  diplomová práca
  book

  book

 2. Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.
  Lőrinczová Noémi ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152079
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne dopady klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
  Takács András ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152337
  diplomová práca
  book

  book

 4. Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
  Lovasíková Dominika ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152068
  diplomová práca
  book

  book

 5. Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline
  Grečnárová Jana ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143820
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
  Kureková Radka ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152032
  diplomová práca
  book

  book

 7. Revitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.
  Beňová Natália ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144676
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh golfového areálu v obci Prusy s cieľom zlepšenia cestovného ruchu.
  Kiššová Romana ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144667
  diplomová práca
  book

  book

 9. Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.
  Silná Sláva ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146501
  diplomová práca
  book

  book

 10. Revitalizácia horského parku v Bratislave.
  Michalíková Andrea ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144685
  diplomová práca
  book

  book