Search results

 1. Polyfunkčný bytový dom
  Bogárová Kristína ; A  Lovich Peter (Thesis advisor) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design housing bývanie polyfunkčný bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68913
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Lowenergy koncepty - obnova bytových domov s cieľom zníženia ich energetickej náročnosti
  Lovich Peter ; A1110 
  Komplexná obnova bytových domov 2013 : . s.s. 91-94
  architektúra obnova bytových domov nízkoenergetické budovy lowenergy concept
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Polyfunkčný bytový dom
  Brichtová Paulína ; A  Lovich Peter (Thesis advisor) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design bývanie polyfunkčný bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68932
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Polyfunkčný bytový dom
  Barinka Andrej ; A  Lovich Peter (Thesis advisor) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design proposal bytový dom polyfunkčný bytový dom návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72644
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Fenomén bývania v priemyselných budovách - špecifiká obytných foriem a aktuálne trendy
  Lovich Peter ; A1110 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 30-31
  konverzia priemyselná budova špecifické formy bývania adaptive reuse industrial building
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Recyklácia
  Lovich Peter ; A1110 
  Rukoväť udržateľnej architektúry / . s.s. 112-115
  stavebné materiály recyklácia materiálu architektúra
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Architektonické vízie mesta Galanta : Teória - Projekty
  Bacová Andrea (Editor) ; A1110  Lovich Peter ; A1110 Mikušková Dagmar ; A1110 Struhár Ladislav (rec.) Peržel Oliver (rec.)
  Bratislava : FA STU v Bratislave, Ústav architektúry obytných budov, 2012 . - 60 s.
  ISBN 978-80-227-3807-1
  architektúra
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (8) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 8. Nové trendy v architektonickej obnove fasád panelových bytových domov - tektonika
  Lovich Peter ; A1110 
  Komplexná obnova bytových domov 2012 : . s.89-92
  architektúra obnova trendy nové fasády tektonika panelové bytové domy
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Pasívne, masívne, ostentatívne
  Lovich Peter ; A1110 
  Arch . Roč.17, č.7-8 (2012), s.46-47
  architektúra pasívne domy výstavba bytová
  článok z periodika
  CDF - Art works and translations in home not carented magazines
  article

  article

 10. Mestské pivovary na Slovensku : Architektúra pivovarov, pamiatková ochrana, revitalizácia a konverzia na novú funkciu
  Lovich Peter ; A1110 
  Techné Ostrava 2012: Současné formy užívání industriálních historických objektů : . s.115-123
  architektúra pivovar pamiatková ochrana revitalizácia konverzia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article