Search results

 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Príčiny a riešenia problému záškoláctva na stredných odborných školách
  Mackaničová Eva ; M  Kučírková Drahomíra (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 63 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects teacher záškoláctvo učiteľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81040
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania dospelých : Diplomová práca
  Beňadiková Mária  Kučírková Drahomíra (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  education lifelong learning vzdelávanie dospelých celoživotné vzdelávanie vzdelávanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67649
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Pedagogické situácie v stredných odborných školách a možnosti ich riešenia : Diplomová práca
  Lupták Peter  Kučírková Drahomíra (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 60 s., CD-ROM
  competences teacher kompetencie učiteľ učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67676
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Reflexia súvislej pedgogickej praxe v stredných odborných školách cvičnými učiteľmi a adeptmi učiteľstva : Diplomová práca
  Vršanská Jozefína  Kučírková Drahomíra (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  pedagogická prax učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67944
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Príčiny drogovej závislosti u stredoškolskej mládeže
  Hilkovičová Anežka  Kučírková Drahomíra (Thesis advisor)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  mládež voľný čas prevencia drogy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58769
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Sebareflexia učiteľa
  Kopecká Ľubica  Kučírková Drahomíra (Thesis advisor)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57426
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Manželstvo a kohabitácia v živote mladého človeka
  Dzurňáková Lucia  Kučírková Drahomíra (XXX)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Podiel otca a matky na rodinnej výchove dieťaťa = The participation of the father and mother in the family upbringing of children : Diplomová práca
  Šajánková Janette  Kučírková Drahomíra (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 74 s 1 CD-ROM
  rodinná výchova
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book