Search results

 1. Modelling of luminous flux directed to the upper hemisphere from electrical substation before and after the refurbishment of lighting systems / aut. Tomáš Novák, Petr Becak, Roman Dubnička, Jana Raditschová, Dionýz Gašparovský, Pavel Valicek, Jiří Uliman
  Novák Tomáš  Becak Petr Dubnička Roman ; 032000 Raditschová Jana ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000 Valicek Pavel Uliman Jiří
  Energies . Vol. 15, iss. 1 (2022), Art. no. 345 [21] s.
  software goniophotometer light pollution electrical substation light distribution characteristic lighting system model sustainable development
  https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1/345
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Correspondence: Obtrusive light, light pollution and sky glow: Areas for research, development and standardisation / aut. A. K Jägerbrand, Dionýz Gašparovský, Constantinos Bouroussis, L. J. M Schlangen, S Lau, M Donners
  Jägerbrand A. K.  Gašparovský Dionýz ; 032000 Bouroussis Constantinos Schlangen L. J. M. Lau S. Donners M.
  Lighting Research & Technology . Vol. 54, Iss. 2 (2022), s. 191-194
  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14771535211040973
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 3. Nový svetelnotechnický slovník ILV je už na svete / aut. Dionýz Gašparovský
  Gašparovský Dionýz ; 032000 
  Světlo : . Roč. 24, č. 1 (2021), s. 14
  http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/clanek/novy-svetelnotechnicky-slovnik-ilv-je-uz-na-svete--5879
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 4. Adaptívne verejné osvetlenie
  Duda Filip ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 72 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DB4C3F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Aktuálny stav osvetlenia domácností
  Gula Tibor ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 50 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BBBC2F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Multifunkčné stĺpy verejného osvetlenia
  Krakovik Martin ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 56 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DB4C0F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Test na posúdenie presnosti výpočzového softvéru osvetlenia pri projektovaní miestností s rozsiahlumi bočnými osvetľovacími otvormi / aut. Marek Mokráň, Roman Dubnička, Dionýz Gašparovský
  Mokráň Marek ; 032000  Dubnička Roman ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXVI : . S. 141-147
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Problém simulácie osvetlenia blízkych objektov pomocou lineárnych svietidiel / aut. Marek Mokráň, Dionýz Gašparovský
  Mokráň Marek ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXVI : . S. 135-140
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Osvetlenie športovísk pomocou LED svietidiel s inteligentným riadením
  Slávik Marcel ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 07.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 60 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45223F84635AB&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 10. Meranie priestorových charakteristík LED svietidiel pomocou spektrogoniofotometra
  Beňka Ján ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 07.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 89 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E9CF1B1873752&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book