Search results

 1. Introduction to physics at FEI STU
  Vančo Marek ; E060  Bokes Peter ; E060
  Proceedings of the 20th conference of slovak physicists : . s. 33-34
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Theory of the optical radiation scattering in media with periodically changing permittivity in Bragg regime
  Vajda Ján ; E060  Vančo Marek ; E060
  APCOM 2014. Applied Physics of Condensed Matter : . s. 206-209
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Theoretical Model of Scattering of Electromagnetic Radiation in Media with Periodically Changing Permittivity
  Vajda Ján ; E060  Vančo Marek ; E060
  APCOM 2013. Applied Physics of Condensed Matter : . s.258-261
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Zbierka príkladov a úloh z fyziky pre študentov elektrotechnických a informatických fakúlt technických univerzít
  Cirák Július ; E060  Bokes Peter ; E060 Dieška Peter ; E060 Chlpík Juraj ; E060 Konôpka Martin ; E060 Markoš Peter ; E060 Šrámková Tatiana ; E060 Tóbik Jaroslav ; E060 Valková Mária ; E060 Vančo Marek ; E060
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 229 s
  ISBN 978-80-227-3868-2
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI130150
  Zbierka príkladov a úloh z fyziky pre študentov elektrotechnických a informatických fakúlt technických univerzít

  book

 5. APCOM 2008. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 14th International Workshop. Bystrá, Slovak Republic, 25.-27.6.2008 / Ed.: Pudiš, D. a i.
  Vajda Ján (Compiler) ; E060  Weis Martin (Compiler) ; E150 Vančo Marek (Compiler) ; E060 Psotka E. (Compiler)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  ISBN 978-80-227-2902-4
  fyzika kondenzovaných látok
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (37) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Príprava a štúdium fyzikálnych vlastností Langmuirových monovrstiev : obhaj. 29.5.2007, čís. ved. odb. 11-22-9
  Vančo Marek ; E060  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 118 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika Langmuirové monovrstvy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Investigation of a Lipid-Protein Monolayer System: Mechanical, Thermodynamical, and Electrical Properties
  Cirák Július ; E060  Weis Martin ; E150 Vančo Marek ; E060 Vitovič Pavol Hianik Tibor
  15th Conference of Slovak Physicists : . s.67-68
  lipido-proteínová monovrstva dipole moment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Maxwell Displacement Current Study of Biomodular Interactions in Langmuir Monolayers
  Vančo Marek ; E060  Weis Martin ; E150 Cirák Július ; E060 Vitovič Pavol
  Development of Materials Science in Research and Education : . s.77-78
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Ordered Arrays of Metallic Nanoparticles for Nanoelectronics
  Röschlová Jana ; E150  Weis Martin ; E150 Vančo Marek ; E060 Barančok Drahoslav ; E150 Vajda Ján ; E060 Cirák Július ; E060
  Junior Scientist Conference 2006 : . s.165-166
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Study of Biomolecular Interactions in Langmuir Monolayers: Thermodynamic and Electrical Properties
  Vančo Marek ; E060  Weis Martin ; E150 Tomčík Pavol ; E150 Cirák Július ; E060 Vitovič Pavol Hianik Tibor
  APCOM 2006. Applied Physics of Condensed Matter : . s.261-265
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article