Search results

Records found: 103  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu94800^"
 1. Realizačný projekt vnútornej a vonkajšej kanalizácie bytového domu s návrhom vsakovacích zariadení
  Lavrinčík Peter ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 07.06.2022 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162569
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2990E1F3D3E255467B853559E9F3
  diplomová práca
  book

  book

 2. Komparácia prípravy teplej vody v bytovom dome na základe obnoviteľných zdrojov energie
  Bátovská Zuzana ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 06.06.2022 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162120
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2990E1F3D3E255467E853759E9F3
  diplomová práca
  book

  book

 3. Realizačný projekt vnútorného vodovodu v obytnom dome s využitím zrážkovej vody
  Branická Anna ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 06.06.2022 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162121
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2990E1F3D3E255467E853859E9F3
  diplomová práca
  book

  book

 4. Realizačný projekt kanalizácie v bytovom dome
  Hankovský Martin ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 07.06.2021 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158636
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45223FB4635AB
  diplomová práca
  book

  book

 5. Legislatíva v oblasti plynovodov
  Víchová Kamila ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 29, č. 2 (2021), s. 20-21
  plynovody technické pravidlá plynu podnikové technické normy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Návrh plynovej kotolne nad 50 kW v ubytovacom zariadení
  Mikleová Silvia ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 07.06.2021 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164977
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45827FD4635AB
  diplomová práca
  book

  book

 7. Kozubová ohnisková vložka na spaľovanie peliet : patentový spis 288778 / aut. Kamila Víchová, Ľubomír Šooš, Zuzana Kovačková
  Víchová Kamila ; 010290  Šooš Ľubomír ; 020070 Kovačková Zuzana
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SK 2020 . - 17 s.
  spaľovanie pelety combustion pellets
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 8. Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytovom dome.
  Maceková Kristína ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 10.06.2020 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152144
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EAE7EF6B68A1C52649C11D46D593
  diplomová práca
  book

  book

 9. Realizačný projekt vnútorného vodovodu bytového domu v programe BIM
  Walentinová Monika ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 10.06.2020 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153438
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED404031FED1E1BE0B8
  diplomová práca
  book

  book

 10. Realizačný projekt vnútorného vodovodu, splaškovej a zrážkovej kanalizácie bytového domu.
  Kovács Patrik ; 010290  Víchová Kamila ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 09.06.2020 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158597
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EAE7EF6B68A1C52649C11C46D593
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.