Search results

Records found: 73  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu965^"
 1. Meranie charakteristiky filtrov : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Senček František
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 2 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Poloautomatická kontrola jednosmerných voltmetrov a ampérmetrov : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Smieško Viktor ; E040
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 4 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Štatistické vyhodnocovanie súborov nameraných údajov : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Kováč Karol ; E040
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 16 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Meranie strát vo feromagnetikách : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Pšenák Silvester
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 4 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Výukové programy pre lineárne kódovanie : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Pšenák Silvester
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 6 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Výukový program pre metódy spojitého spriemerňovania : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Pšenák Silvester
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 5 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Univerzálny výučbový program : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Hakszer Róbert
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 8 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Didaktické aspekty tvorby študijnej literatúry v technických predmetoch. E-book. = Didaktic aspects of creation of study literature in technical subjects. E-book : Dizertačná práca
  Šalgovičová Miriam  Bajcsy Július (Thesis advisor) ; E190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2009
  MTF ; . - 150 s príl (1 CD-ROM, autoreferát)
  e-book učebné texty kvalita výučby
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Rozvoj schopnosti učiť sa u študentov 1. ročníkov na technických vysokých školách : Dizertačná práca
  Stúpalová Hana ; M6000  Bajcsy Július (Thesis advisor) ; E190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009 . - 97 s príl (autoreferát)
  vysokoškolská pedagogika metódy vyučovania
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Didaktická transformácia obsahu informačných technológií do predmetu Prenosová technika : Dizertačná práca
  Lang Ján ; I200  Bajcsy Július (Thesis advisor) ; E190 Tanuška Pavol (Opponent) ; M6000 Ruisel Imrich (Opponent) Janeček Vladimír (Opponent)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007 . - 149 s 94 s. príl (autoreferát)
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book