Search results

Records found: 105  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu96686^"
 1. Numerical analysis of wind effects on a residential building with a focus on the linings, window sills, and lintel
  Hubová Oľga  Macák Marek ; 010220 Franek Michal ; 010180 Lobotka Peter Bujdáková Konečná Lenka Ivánková Oľga ; 010250
  Buildings . Vol. 13, iss. 1 (2023), online, [19] s., art. no. 183
  residential building wind flow external pressure coefficients experimental measurements boundary layer wind tunnel computational fluid dynamics passive ventilation units window sill
  https://www.mdpi.com/2075-5309/13/1/183
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Inovatívne spôsoby určovania tiažového poľa Zeme.
  Tomka Marek ; 010220  Macák Marek ; 010220 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 15.06.2022 ; matematika ; B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156571
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EC9507141B5FF6F04507C4C822A1
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Global gravity field modelling by the finite element method involving mapped infinite elements
  Macák Marek ; 010220  Minarechová Zuzana ; 010220 Čunderlík Róbert ; 010220 Mikula Karol ; 010220 Tomek Lukáš ; 010220
  Abstracts and Presentation EGU General Assembly 2022 (EGU22) : . online, [1] s., art. no. EGU22-2429
  oblique derivative finite element method (FEM) gravity field
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-2429.html?pdf
  článok zo zborníka
  GHG - Works carried in Internet
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Možnosti riešenia inžinierskych úloh pomocou Pythonu
  Bilan Oleksandr ; 010220  Macák Marek ; 010220 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 14.06.2022 ; matematika ; B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159202
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EC9507141B5FF6F04502CCC822A1
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Functional aerodynamics and its influence on the energy and thermal mode of a naturally ventilated double-skin transparent façade
  Franek Michal ; 010180  Bielek Boris ; 010180 Macák Marek ; 010220 Klem Josip ; 010180
  Acta Polytechnica . Vol. 62, no. 4 (2022), online, s. 459-472
  double-skin transparent facade energy and thermal mode aerodynamic resistance of the cavity aerodynamic coefficient of the total pressure
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/7559/6404
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Modifikácia skreslení v kužeľovom kartografickom zobrazení Slovenska pomocou Laplaceovej rovnice riešenej metódou konečných prvkov
  Ábrahámová Andrea  Vajsáblová Margita ; 010220 Macák Marek ; 010220
  GeoKARTO 2022 : . S. 7-8
  kužeľové zobrazenie dĺžkové skreslenie Laplaceova rovnica
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Wind pressure distribution on the façade of stand-alone atypically shaped high-rise building determined by CFD simulation and wind tunnel tests
  Ivánková Oľga ; 010250  Hubová Oľga Macák Marek ; 010220 Vojteková Eva ; 054140 Bujdáková Konečná Lenka
  Designs . Vol. 6, iss. 5 (2022), online, [24] s., art. no. 77
  high-rise building wind flow facade boundary layer wind tunnel
  https://www.mdpi.com/2411-9660/6/5/77
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Experimental measurements of drag and lift coefficient on building with an elliptical cross-section
  Franek Michal ; 010180  Macák Marek ; 010220 Hubová Oľga
  SSP - Journal of civil engineering : . Vol. 17, iss. 1 (2022), [8] s.
  boundary layer wind tunnel force sensor drag coefficient lift coefficient elliptical cylinder
  https://sciendo.com/en/article/10.2478/sspjce-2022-0013?tab=recent-articles
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Modification of distortions in the conical cartographic projection of Slovakia using Laplace equation solved by the finite element method
  Ábrahámová Andrea ; 010220  Vajsáblová Margita ; 010220 Macák Marek ; 010220
  Kartografické listy . Roč. 30, č. 1 (2022), s. 3-20
  finite element method (FEM) conformal projection Laplace equation
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Metóda nekonečných prvkov ako nástroj riešenia geodetickej okrajovej úlohy
  Schwarzová Paula ; 010220  Macák Marek ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 09.06.2021 ; matematika ; I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159079
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45826FF4635AB
  diplomová práca
  book

  book