Search results

Records found: 120  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu96732^"
 1. Lokalizácia v mračne bodov s využitím laserového diaľkomera
  Sadloň Pavel ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 07.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164659
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh zmeny farebnosti mračien bodov
  Galandák Jozef ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 07.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170941
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh parametrizovateľného generátora náhodných stavov pre potreby pravdepodobnostných plánovacích algoritmov
  Kutaš Branislav ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 07.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170951
  diplomová práca
  book

  book

 4. Porovnanie SLAM algoritmov s využitím ROS
  Nyiri Tomáš ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 08.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170957
  diplomová práca
  book

  book

 5. Detekcia známych objektov v mračne bodov a ich filtrácia
  Polťák Alexander ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 08.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170964
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh vkladania objektu do optimálnej polohy v prepravnom boxe
  Synak Samuel ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 08.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170972
  diplomová práca
  book

  book

 7. Plánovanie dráhy kráčajúceho robota v zložitom prostredí
  Ujj Daniel ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 07.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170976
  diplomová práca
  book

  book

 8. Automatizovaná kontrola stavu hrotu wolfrámovej elektródy zváracieho robota pomocou optického snímača
  Čierny Lukáš ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 07.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170934
  diplomová práca
  book

  book

 9. Klasifikácia mračien bodov
  Đemrovski Miroslav ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 07.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170937
  diplomová práca
  book

  book

 10. Identifikácia lokálnej transformácie pri farbení mračien bodov pomocou údajov z kamery
  Ďurina Andrej ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 07.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170938
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.