Search results

 1. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska SMZ, a.s. Jelšava a analýza stability jeho hrádzového systému
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150 Horváthová Timea ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 43 s.
  odkalisko stabilita geomateriály
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska SMZ, a.s. Jelšava a analýza stability jeho hrádzového systému
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150 Horváthová Timea ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 48 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Experimentálny výskum geotechnických aspektov vodnej stavby Dolnohodrušská - rekonštrukcia 2014, etapa A, časť 1 - Štôlňa (PO-07), časť 2 - Hrádzové teleso VS (PK-04)
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 40 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Doplnenie experimentálneho výskumu geotechnických aspektov vodnej stavby Dolná Hodrušská - rekonštrukcia 2014 etapa B, časť B1 - Vzdušný svah hrádzového telesa VS (PP - 23)
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 59 s.
  hrádza rekonštrukcia inžinierskogeologický prieskum
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Definitívne odkalisko Chalmová, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany : Experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 58 s.
  popoly zrnitostné zloženie popolov objemová hmotnosť popolov
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 6. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska SMZ, a. s. Jelšava a analýza stability jeho hrádzového systému
  Masarovičová Mária  Slávik Ivan ; V150 Martinka Lukáš ; V150 Horváthová Timea ; V150 Zlatinská Lenka ; V150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 90 s.
  odkalisko rudný sediment šmyková pevnosť klzná plocha stupeň stability
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 7. Doplnenie experimentálneho výskumu geotechnických aspektov vodnej stavby Dolná Hodrušská - rekonštrukcia 2014 etapa B, časť B2 - Vzdušný svah hrádzového telesa VS (PP - 66)
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2015 . - 99 s.
  hrádza rekonštrukcia inžinierskogeologický prieskum
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 8. Dočasné odkalisko so skládkou inertného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany : Experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 55 s.
  popoly zrnitostné zloženie popolov šmyková pevnosť popolov
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Pôvodné odkalisko, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany : Overenie vlastností geomateriálov odkaliska - tj. zemín podložia a popola (experimentálny výskum a analýza geotechnických vlastností)
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 74 s.
  popoly zrnitostné zloženie popolov objemová hmotnosť popolov
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 10. Analýza vlastností neštandardných geomateriálov
  Martinka Lukáš ; 010150  Masarovičová Mária (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2015 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78573
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book