Search results

 1. Bytové domy Amber
  Kohút Richard ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144711
  diplomová práca
  book

  book

 2. Projekt NIDO 2
  Dillongh Miroslav ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144709
  diplomová práca
  book

  book

 3. Hotel Jasná
  Kmeť Eduard ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152104
  diplomová práca
  book

  book

 4. Bytový dom
  Marták Jakub ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143793
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Bytový dom
  Krištof Tomáš ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143788
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Bytový dom
  Füle Dionýz ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144664
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Projekt Bergamon – Polyfunkčný areál – SO202 a SO203
  Karas Richard ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152100
  diplomová práca
  book

  book

 8. Automated verification of building components using BIM models and point clouds
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Bariczová Gabriela ; 010140 Funtík Tomáš ; 010270 Mayer Pavol ; 010270
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 28, no. 3 (2020), s. 13-19
  verification of buildings point clouds BIM automated verification IFC
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/28/3/article-p13.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 9. Analýza pripravenosti trhu na energetické modelovanie stavieb v BIM prostredí
  Funtík Tomáš ; 010270 
  Energetický manažment 2020. Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie : . CD-ROM, s. 67-74
  BIM energetický manažment TZB
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Dátovo-orientovaná správa a údržba stavieb
  Funtík Tomáš ; 010270 
  Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov : . USB kľúč, s. 89-94
  BIM facility manažment informačné modelovanie stavieb
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article