Search results

 1. Prístrojové transformátory napätia a prúdu a ich činnosť v rámci elektrizačnej sústavy
  Pavlačka Pavol ; 032000  Heretík Pavol (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ELT . - 55 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102643
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Evalutation of voltage stability of a power system using modal snalysis / aut. Matúš Kováč, Žaneta Eleschová, Igor Pojzl, Vladimír Volčko, Pavol Heretík, Marián Ivanič
  Kováč Matúš ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 Pojzl Igor ; E Volčko Vladimír ; 032000 Heretík Pavol ; 032000 Ivanič Marián ; 032000
  Elektroenergetika 2015 : . CD-ROM, S. 504-507
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Vplyv prúdového rázu blokového transformátora pri spínaní na paralelné alebo elektricky blízke transformátory : dát. obhaj. 26.8.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Heretík Pavol ; 032000  Beláň Anton (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 26.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-EE . - 156 s., príl., AUTOREF. 2015, 24 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100338
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Smart metering - the meaning of popular words
  Volčko Vladimír ; E020  Beláň Anton ; E020 Heretík Pavol ; E020 Kováč Matúš ; E020 Koníček Michal ; E020
  Power Engineering 2014. Renewable Energy Sources 2014 : . s. 135-139
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Analysis and mitigation of ferroresonant oscillations in power system
  Kováč Matúš ; E020  Eleschová Žaneta ; E020 Heretík Pavol ; E020 Koníček Michal ; E020
  Electric Power Engineering 2014 : . s. 211-215
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Reference architecture model of a smart grid
  Janíček František ; E020  Volčko Vladimír ; E020 Eleschová Žaneta ; E020 Viglaš Dominik ; E020 Heretík Pavol ; E020 Lenďák Fedor ; E
  Energetika . Roč. 64, č. 4 (2014), s. 198-201
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Sources of reactive power and its compensation in photovoltaic power
  Koníček Michal ; E020  Beláň Anton ; E020 Heretík Pavol ; E020
  Power Engineering 2014. Renewable Energy Sources 2014 : . s. 181-184
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Voltage stability analysis using PU curves, SVD method and modal analysis
  Kováč Matúš ; E020  Eleschová Žaneta ; E020 Heretík Pavol ; E020 Volčko Vladimír ; E020
  Power Engineering 2014. Control of Power Systems 2014 : . s. 95-100
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Connection of distributed resources to the distribution system and their impact on the power system
  Koníček Michal ; E020  Beláň Anton ; E020 Heretík Pavol ; E020 Volčko Vladimír ; E020
  Power Engineering 2014. Renewable Energy Sources 2014 : . s. 95-99
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Analytical analysis of transformer interaction caused by inrush current
  Heretík Pavol ; E020  Kováč Matúš ; E020 Beláň Anton ; E020 Volčko Vladimír ; E020 Koníček Michal ; E020
  Electric Power Engineering 2014 : . s. 23-27
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article