Search results

 1. Štúdia odkanalizovania obce Nová Bošáca
  Vido Denis ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162245
  diplomová práca
  book

  book

 2. Využitie bezvýkopových metód pri obnove stokových sietí
  Kollár Adam ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165944
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Implementation of rainwater colletion systems with a perspektive to the future development of cities and municipalities
  Raczková Andrea ; 010000  Škultétyová Ivona ; 010280 Portnov Maksim Hrudka Jaroslav ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . 117-125

  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Calculation of the level of municipal waste separation based on the regulations of slovak legislation
  Rózsa Gergely ; 010000  Wittmanová Réka ; 010000 Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . 126-131

  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : virtuálny priestor, Bratislava, SR, 29. - 30. 4. 2021 [elektronický zdroj]
  (Compiler) Wittmanová, Réka, ; 010280 (Compiler) Marko, Ivana, ; 010280 (Compiler) Rózsa, Gergely, ; 010280 (Compiler) Hrudka, Jaroslav, ; 010280 Hlavínek, Petr (rec.) (rec.) Šoltész, Andrej, ; 010170
  Conference of Young Researchers Virtuálny priestor, Bratislava, Slovenská republiky 29. - 30. 4. 2021 10th
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2021 . - CD-ROM, 160 s.
  ISBN 978-80-227-5092-9
  kanalizácia odpadová voda dažďové vody ČOV pitná voda
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (13) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Wastewater disposal - historical research review
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Šutúš Marek ; 010000 Csóka Marek ; 902020 Raczková Andrea ; 010000 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 :

  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Effect of air pollution on rainwater quality
  Marko Ivana ; 010000  Wittmanová Réka ; 010000 Hrudka Jaroslav ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 :

  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Posúdenie odľahčovacej komory pomocou počítačového modelovania
  Šutúš Marek ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 576-581
  3D model odľahčovacia komora hydrodynamický model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Kvalita prvého splachu zo spevnených plôch na území Slovenskej republiky
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 63, č. 1-2 (2020), s. 26-29
  prvý splach kvalita vody infiltrovaná voda
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Energy Balance of WWTP Using LCA Analysis
  Škultétyová Ivona ; 010280  Dubcová Mária Hrudka Jaroslav ; 010280 Csicsaiová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  International Journal of Engineering Research in Africa Vol. 47 / . S. 119-125
  LCA analysis WWTP energy balance
  https://www.scientific.net/JERA.47.119
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article