Search results

 1. Určovanie nasýtenej hydraulickej vodivosti v podmienkach Slovenska
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160 Jarabicová Miroslava Danáčová Michaela ; 010160 Výleta Roman ; 010160
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . USB kľúč, s. 156-163
  saturated hydraulic conductivity grain curves laboratory method calculation method
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Prognóza vodného režimu pôd pre Záhorskú nížinu [elektronický zdroj]
  Jarabicová Miroslava  Macura Viliam ; 010160 (rec.) Skalová Jana ; 010160 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - CD-ROM, 87 s.
  ISBN 978-80-227-4665-6
  soil water regime GLOBAL model climate change time horizons precipitation temperature
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 3. Prognóza vodného režimu pôd
  Jarabicová Miroslava ; 010160  Skalová Jana ; 010160 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 18.08.2016 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102503
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Spatial Assessment of Soil Water Storage as an Identifier of Areas Threatened by Drought
  Čistý Milan ; 010160  Jarabicová Miroslava Minarič Peter
  Procedia Engineering : . Vol. 161, (2016), online, s. 1738-1744
  irrigation systems pedotransfer function Random Forest soil moisture
  http://ac.els-cdn.com/S1877705816329976/1-s2.0-S1877705816329976-main.pdf?_tid=dcff014c-ed14-11e6-886a-00000aacb35e&acdnat=1486458634_d923e5c22bac759e90a6f48b354926b8
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Soil-water storage predictions for cultivated crops on the Záhorská Lowlands
  Jarabicová Miroslava ; 010160  Minarič Peter
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 24, no. 2 (2016), s. 31-40
  soil water storage prediction climate change
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 6. Využitie monitoringu pri simulácii vodného režimu pôdy
  Jarabicová Miroslava ; 010160 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [6] s.
  zásoba vody v pôde vodný režim pôdy matematický model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Prognóza zmeny klímy v oblasti Malaciek
  Dobrocký Michal ; 010160  Jarabicová Miroslava (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116460
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Impact of the climate change on evapotranspiration in the Poiple area
  Jarabicová Miroslava ; 010160  Pásztorová Mária Minarič Peter ; 010160 Skalová Jana ; 010160
  ACTA Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus : . Vol. 14, iss. 1 (2015), s. 85-97
  actual evapotranspiration climate scenarios wetland soil water regime mathematical modelling
  http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2015/000150201500014000010008500097.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Diagnostika vodného režimu rôznych ekosystémov
  Jarabicová Miroslava ; 010160  Minarič Peter ; 010160 Skalová Jana ; 010160 Vitková Justína
  Krajinná architektúra a krajinné plánovanie v perspektíve. Zborník recenzovaných príspevkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : . S. 179-186
  soil water regime ecosystems soil water storage hydrolimits precipitation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Pôdno-ekologická a fytocenologická charakteristika lužných lesov starého koryta Dunaja
  Minarič Peter ; 010160  Jarabicová Miroslava ; 010160
  Krajinná architektúra a krajinné plánovanie v perspektíve. Zborník recenzovaných príspevkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : . S. 148-158
  phytocoenology charakteristics floodplain forests old Danube riverbed Gabčíkovo Waterwork
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article