Search results

 1. Logické systémy
  Kaprálik Peter ; E170  Galanová Jana ; E170 Polakovič Marcel ; E170
  1. vyd.
  Bratislava : STU, 2009 . - 167 s
  ISBN 978-80-227-3205-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI78050
  Logické systémy

  book

 2. Logické systémy
  Kaprálik Peter ; E170  Galanová Jana ; E170 Polakovič Marcel ; E170
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 167 s
  ISBN 978-80-227-2589-7
  logické systémy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI41100
  SJF0100
  book

  book

 3. Využitie algebraických a cyklických kriviek ako tvoriacich kriviek rotačne symetrických reflektorov
  Galanová Jana ; E170  Pastuchová Elena ; E170
  Aplimat 2004 : . s.179-183
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Application of Atypical Curves for the Formation Surfaces of Reflectors
  Pastuchová Elena ; E170  Galanová Jana ; E170 Smola Alfonz ; E020
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 53, No. 11-12 (2002), s.336-338
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Lineárna algebra
  Galanová Jana ; E170 
  6.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 205 s
  ISBN 80-227-1670-7
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI149030
  book

  book

 6. Diskrétna matematika / [aut.] Galanová, Jana, Kaprálik, Peter
  Galanová Jana ; E170  Kaprálik Peter ; E170
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - 143 s : Tab.,grafy,lit
  ISBN 80-227-0942-5
  teória grafov teória množín výrazová logika booleovské funkcie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  FEI246102
  book

  book

 7. Lineárna algebra / [aut.] Galanová,Jana; Gatial,Ján; Kaprálik,Peter
  Galanová Jana ; E170  Gatial Ján Kaprálik Peter ; E170
  5.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1996 . - 205 s
  ISBN 80-227-0919-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI65011
  FIIT1000
  book

  book

 8. Zbierka daňových predpisov: II. diel
  Fekete Imrich 
  Bratislava : Eurounion, 1994 . - 292 s
  ISBN 80-85568-39-X
  dane
  oficiálne dokumenty
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Lineárna algebra
  Galanová Jana ; E170  Gatial Ján Kaprálik Peter ; E170
  5. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 205 s
  ISBN 80-227-0709-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI21000
  book

  book

 10. Lineárna algebra / [aut.] Galanová,Jana; Gatial,Ján; Kaprálik,Peter
  Galanová Jana ; E170  Gatial Ján Kaprálik Peter ; E170
  4.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991 . - 205 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI17100
  book

  book