Search results

 1. Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion
  Mikluš Jakub ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 46 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BB5C1F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Detekcia objektu v obraze pomocou hlbokého učenia
  Petkáč Michal ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 57 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2EBCC6F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Riadenie robotického systému pomocou posilňujúceho učenia
  Škvara Ján ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 44 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=983A108C82E0ACEA905F7E6AE8A0&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Rozpoznávanie hlasových povelov pomocou konvolučných neurónových sietí
  Bögi Gabriel ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 68 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45821F94635AB&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 5. Hardvérové zariadenie ovládané gestami ruky
  Bögi Oskár ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 63 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45821F84635AB&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 6. Detekcia poškodenia očnej sietnice pomocou hlbokých neurónových sietí
  Lacko Kristián ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave STU, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 71 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E9CF0B5873752&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 7. Detection of optic disc and macula in retinal images using deep learning methods / aut. Slavomír Kajan, Jarmila Pavlovičová, Jozef Goga, Veronika Kurilová, Kristián Lacko, Roman Krajňák
  Kajan Slavomír ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 Goga Jozef ; 031000 Kurilová Veronika ; 030510 Lacko Kristián Krajňák Roman
  IWSSIP 2021 : . S. 15-26
  deep learning object detection diabetic retinopathy optical disc Macula
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Support vector machine and deep-learning object detection for localisation of hard exudates / aut. Veronika Kurilová, Jozef Goga, Miloš Oravec, Jarmila Pavlovičová, Slavomír Kajan
  Kurilová Veronika ; 035000  Goga Jozef ; 031000 Oravec Miloš ; 035000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Kajan Slavomír ; 031000
  Scientific Reports . Vol. 11, Iss. 1 (2021), Art. no. 16045 [9] s.
  https://www.nature.com/articles/s41598-021-95519-0?proof=tNature
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 9. Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition / aut. Slavomír Kajan, Jozef Goga, Ondrej Zsíros
  Kajan Slavomír ; 031000  Goga Jozef ; 031000 Zsíros Ondrej
  2020 Cybernetics & Informatics (K&I) : . [5] s.
  Dynamic Hand Gesture Recognition Dynamic Time Warping Hidden Markov Models Long Short-Term Memory Network convolutional neural networks
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9039850
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks / aut. Slavomír Kajan, Jozef Goga, Kristián Lacko, Jarmila Pavlovičová
  Kajan Slavomír ; 031000  Goga Jozef ; 031000 Lacko Kristián ; 030000 Pavlovičová Jarmila ; 031000
  2020 Cybernetics & Informatics (K&I) : . [5] s.
  retinal image diabetic retinopathy CNN VGG-16 ResNet-50 Inception-v3
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9039793
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article