Search results

Records found: 133  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu99826^"
 1. Príprava cyklopentyletyléteru v prítomnosti zeolitov / aut. Zuzana Magyarová, Pavol Lopatka, Tomáš Soták
  Magyarová Zuzana ; 048000  Lopatka Pavol ; 048130 Soták Tomáš ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku 2023 . S. 47-52
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Gas-phase synthesis of cyclopentyl ethyl ether from cyclopentanol and ethanol / aut. Zuzana Magyarová, Milan Hronec, Pavol Lopatka, Tomáš Soták
  Magyarová Zuzana ; 048130  Hronec Milan ; 048130 Lopatka Pavol ; 048130 Soták Tomáš ; 048130
  Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology . S. 151-151
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Etherification of tetrahydrofurfuryl alcohol and ethanol in the presence of zeolite-based catalysts / aut. Zuzana Magyarová, Blažej Horváth, Pavol Lopatka, Tomáš Soták
  Magyarová Zuzana ; 048130  Horváth Blažej ; 048130 Lopatka Pavol ; 048130 Soták Tomáš ; 048130
  Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology . S. 150-150
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Gas-phase oxidation of propylene with nitrous oxide over supported heterogeneous catalysts / aut. Blažej Horváth, Tomáš Soták, Dana Gašparovičová, Katarína Fulajtárová, Juraj Kuhn, Ema Pavlína Kovárová
  Horváth Blažej ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 Gašparovičová Dana ; 048130 Fulajtárová Katarína ; 048130 Kuhn Juraj ; 040000 Kovárová Ema Pavlína
  Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology . S. 157-157
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Selective cellulose oxidation to formic acid in the presence of vanadium based catalysts / aut. Tomáš Soták, Katarína Fulajtárová, Dana Gašparovičová, Zuzana Magyarová, Blažej Horváth
  Soták Tomáš ; 048130  Fulajtárová Katarína ; 048130 Gašparovičová Dana ; 048130 Magyarová Zuzana ; 048130 Horváth Blažej ; 048130
  EuropaCat 2023, 15th European Congress on Catalysis . S. [1-1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Utilization of zeolite catalysts in biomass exploitation: a minireview / aut. Zuzana Magyarová, Milan Králik, Tomáš Soták
  Magyarová Zuzana ; 048130  Králik Milan Soták Tomáš ; 048130
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly : . Vol. 154, iss. 8 (2023), s. 815-835
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00706-023-03099-8
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Initial Assessment of Separation Train Design and Utilities Consumption for Cyclopentyl Methyl Ether Production / aut. Miroslav Variny, Lukas Hlavatý, Tomáš Soták, Zuzana Magyarová
  Variny Miroslav ; 046230  Hlavatý Lukas ; 040000 Soták Tomáš ; 048130 Magyarová Zuzana ; 048130
  Engineering Proceedings . Vol. 56, iss. 1 (2023), s. [1-6], art. no. 57
  https://www.mdpi.com/2673-4591/56/1/57
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Posúdenie a návrh technológie delenia reakčnej zmesi z výroby cyklopentylmetyléteru / aut. Lukas Hlavatý, Miroslav Variny, Tomáš Soták
  Hlavatý Lukas ; 040000  Variny Miroslav ; 046230 Soták Tomáš ; 048130
  Chémia a technológie pre život, 25. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : . S. 235-236
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Príprava nesymetrických éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
  Urbanová Renáta ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 01.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163551
  diplomová práca
  book

  book

 10. Catalytic oxidation of cellulose over vanadium-based catalysts / aut. Tomáš Soták, Katarína Fulajtárová, Blažej Horváth, Dana Gašparovičová
  Soták Tomáš ; 048130  Fulajtárová Katarína ; 048130 Horváth Blažej ; 048130 Gašparovičová Dana ; 048130
  15th Pannonian International Symposium on Catalysis : . S. 98-98
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.