Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu99980^"
 1. Browntrans project - Brownfield Regeneration Brochure
  Ladzianska Zuzana ; R2020  Bláha Peter ; R2020
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector. ITCRES 2013 : . s.s. 47
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Teritoriálne odlišnosti architektúry bytového domu
  González Ortego Mercedes ; A1110  Bláha Peter ; R2020
  Eurostav . Roč.18, č.1-2 (2012), s.36-39
  architektúra bytový dom
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - zborník
  article

  article

 3. Vybrané problémy bezpečnosti sídelného priestoru
  Finka Maroš ; R2020  Jamečný Ľubomír ; R2020 Ondrejička Vladimír ; R2020 Ladzianska Zuzana ; R2020 Bláha Peter ; R2020 Ondrejičková Silvia ; R2020 Gežík Peter ; R2020 Maco Michal ; R2020 Petríková Dagmar (rec.) ; R2020 Betáková Janka (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Centrum urbánnej bezpečnosti : Spectra Centrum Excelencie STU, 2012 . - 85 s
  ISBN 978-80-88999-42-3
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. BROWNTRANS : Brownfields - Handbook
  Samson Nicolas  Rusu Olivia Cristina Pletnická Jana Bláha Peter ; R2020 Maturová Marcela Lukš Jiří Kralchevska Antonia Murínová Tereza Bergatt Wolfgang Berdis Juraj (rec.) Petríková Dagmar ; R2020 Vojvodíková Barbara
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2012 . - 213 s
  ISBN 978-80-248-2893-0
  monografia
  BAA - Scientific book titles issued in foreign editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (6) - článok
  book

  book

 5. Bezpečnosť ako kvalita priestoru : štúdia mesta Trenčín
  Finka Maroš ; R2020  Jamečný Ľubomír ; R2020 Ondrejička Vladimír ; R2020 Ladzianska Zuzana ; R2020 Bláha Peter ; R2020 Bahleda Peter ; R2020 Ondrejičková Silvia ; R2020 Petríková Dagmar (rec.) ; R2020 Betáková Janka (rec.)
  l. vyd.
  Bratislava : Centrum urbánnej bezpečnosti : Spectra Centrum Excelencie STU, 2012 . - 87 s
  ISBN 978-80-88999-41-6
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Bezpečnosť ako kvalita priestoru - úvod do problematiky
  Finka Maroš ; R2020  Jamečný Ľubomír ; R2020 Ondrejička Vladimír ; R2020 Ladzianska Zuzana ; R2020 Bláha Peter ; R2020 Bahleda Peter ; R2020 Ondrejičková Silvia ; R2020 Petríková Dagmar (rec.) ; R2020 Betáková Janka (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Centrum urbánnej bezpečnosti : Spectra Centrum Excelencie STU, 2012 . - 80 s
  ISBN 978-80-88999-40-9
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Urban safety as spatial quality and spatial planning and urban design problem
  Bláha Peter ; R2020 
  Terra Spectra STU. Planning Studies . Roč. 4, č. 1 (2012), s.13-17
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Integrujúci a segregujúci prístup k tvorbe prostredia s cieľom zvyšovania urbánnej bezpečnosti a ich dopad na spoločnosť
  Bláha Peter ; R2020  Vunhu Marián ; R Bahleda Peter ; R2020
  Súčasné výzvy v urbánnej bezpečnosti [elektronický zdroj] : . , s.10 s
  z elektronických zdrojov
  AFD - Reports at home scientific conferences
  AFD
  article

  article

 9. Analýza existujúcich právnych noriem v európskych krajinách zameraných na správu bytových domov
  Finka Maroš ; R2020  Schweigert Marek ; R2020 Bahleda Peter ; R2020 Golej Július ; R2020 Bláha Peter ; R2020 Ladzianska Zuzana ; R2020 Fuksová Nadežda ; R2020 Ondrejička Vladimír ; R2020 Horanská Erika (rec.) Szolgayová Elena (rec.)
  Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2012 . - 175 s
  správa bytového domu
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Patterns for New Urban Developments
  Finka Maroš ; R2020  Buček Štefan ; R2020 Husár Milan ; R2020 Bláha Peter ; R2020 Jamečný Ľubomír ; R2020 Pasečná -Chvostaľová Ivana ; R2020 Müller Cyprián Buček Michal Ondrejička Vladimír ; R2020 a kol.
  Urban Development Vienna, 2011 . - 167 s
  ISBN 978-3-902576-50-7
  monografia
  BAA - Scientific book titles issued in foreign editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.