Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus1005^"
 1. Magnetism in Condensed Matter / Stephen Blundell
  Blundell Stephen 
  Oxford : Oxford University Press, 2001 (rep. 2014) . - 238 p.
  ISBN 978-0-19-850591-4
  magnetizmus fyzika kondenzovaných látok
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  book

  book

 2. APCOM 2011. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 17th International Conference. Nový Smokovec, Slovak Republic, June 22-24, 2011 / Ed.:Pudiš, D. a i.
  Pudiš Dušan (Editor)  Kubicová Ivana (Editor) Bury Peter (Editor)
  Žilina : Žilinská univerzita, 2011 . - 328 s
  ISBN 978-80-554-0386-1
  fyzika kondenzovaných látok
  zborník (príspevkov)
  (47) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. APCOM 2010. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 16th International Conference. Malá Lučivná, Slovak Republic, 16.-18.6.2010
  Vajda Ján (Compiler) ; E060  Weis Martin (Compiler) ; E150
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010 . - 308 s
  ISBN 978-80-227-3307-6
  fyzika kondenzovaných látok
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (40) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. APCOM 2009. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 15th International Workshop. Bystrá, Slovak Republic, 24.-26.6.2009 / Ed.: Pudiš, D. a i.
  Pudiš Dušan (Editor)  Harmatha Ladislav (Editor) ; E030 Müllerová Jarmila (Editor) Jamnický I. (Editor)
  Žilina : Žilinská univerzita, 2009 . - 285 s
  fyzika kondenzovaných látok
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (38) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Mechanické vlastnosti organometalických nanoprechodov : čís.ved.odb. 4-1-3, Dát.obhaj. 13.07.2009
  Turanský Robert ; E150  Štich Ivan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 73 s príl.
  fyzika kondenzovaných látok fyzika kondenzačných látok a akustika mechanické vlastnosti nanoprechody metalografia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. APCOM 2008. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 14th International Workshop. Bystrá, Slovak Republic, 25.-27.6.2008 / Ed.: Pudiš, D. a i.
  Vajda Ján (Compiler) ; E060  Weis Martin (Compiler) ; E150 Vančo Marek (Compiler) ; E060 Psotka E. (Compiler)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  ISBN 978-80-227-2902-4
  fyzika kondenzovaných látok
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (37) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. APCOM 2007. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 13th International Workshop. Bystrá, Slovak Republic, 27.-29.6.2007 / Ed.: Pudiš, D. a i.
  Pudiš Dušan (Compiler)  Martinček Ivan (Compiler) Jamnický I. (Compiler)
  Žilina : University of Žilina, 2007
  ISBN 978-80-8070-709-5
  fyzika kondenzovaných látok
  zborník (príspevkov)
  (38) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Príprava a štúdium fyzikálnych vlastností Langmuirových monovrstiev : obhaj. 29.5.2007, čís. ved. odb. 11-22-9
  Vančo Marek ; E060  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 118 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika Langmuirové monovrstvy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Štúdium vybraných dynamických procesov prebiehajúcich v Langmuirových organických monovrstvách : obhaj. 13.3.2007, čís. ved. odb. 4.1.3
  Weis Martin  Vajda Ján (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 81 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Green´s Functions in Quantum Physics
  Economou Eleftherios N. 
  Berlin : Springer Verlag, 2006 . - 477 s
  ISBN 3-540-28838-4
  kvantová teória kvantová fyzika fyzika kondenzovaných látok fyzika tuhých látok molekulová fyzika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book