Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus10063^"
 1. Koncepce rozvoje venkova : (zkrácená verze)
  1. vydanie
  Brno : Ústav územního rozvoje, 10. 12. 2020 . - 34 s.
  ISBN 978-80-7663-004-8
  urbanizmus a územné plánovanie rozvoj územia rozvoj vidieka Česko stratégia rozvoja
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 2. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ : Výtah ze schváleného dokumentu vládou České republiky ze dne 4. 11. 2019
  1. vydanie
  Brno : Ústav územního rozvoje, 15. 9. 2020 . - 35 s.
  ISBN 978-80-87318-97-3
  stratégia územný rozvoj Česko regionálna politika metodika stratégia rozvoja
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 3. Terminals for Suburb Bus Transport in Bratislava
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter Cápayová Silvia ; 010120 Hodáková Dominika ; 010120
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 245, (2017), [9] s.
  bus transport autobusová doprava development strategy stratégia rozvoja strategic terminal strategický terminál
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/4/042059/pdf
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Strategie, urbanismus a architekt města : Sborník z konference AUÚP, Cheb 10.-11.4.2014 / ed. Tamara Blatová
  Blatová Tamara (Editor) 
  1. vydanie
  Brno : Ústav uzemního rozvoje, 2014 . - 45 s.
  ISBN 978-80-87318-29-4
  urbanizmus a územné plánovanie strategický rozvojový plán architekt mesta stratégia rozvoja mesto
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie postavenia podniku Motor-car, s.r.o. Bratislava v trhovej ekonomike a jeho strategický rozvoj : Bakalárska práca
  Drozd Jozef  Mrvová Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  stratégia rozvoja
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Koncepcia strategického rozvoja akciovej spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA : Diplomová práca
  Hajsterová Eva  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment stratégia rozvoja
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh metodiky stratégie rozvoja a.s. Hydronika v podmienkach trhovej ekonomiky : Diplomová práca
  Halčinová Eva  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 55 s výťah
  stratégia rozvoja manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh metodiky tvorby stratégie rozvoja a.s. OZETA, odevné závody, Trenčín : Diplomová práca
  Fabušová Janka  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 69 s výťah
  stratégia rozvoja manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Stratégia rozvoja organizácie ako predpoklad neustáleho zvyšovania jej efektívnosti. Strategy of organization development as an assumption for permanent improving organizational effectiveness
  Čambál Miloš ; M4000  Jedlička Milan ; M190 Horňák J.
  INTERKATEDRA 96 : . s.1-5
  stratégia rozvoja
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Návrh metodiky tvorby stratégie rozvoja podniku pôsobiaceho v podmienkach trhovej ekonomiky : Diplomová práca
  Jakubec Daniel  Pastier Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1996
  MTF ; . - 80 s výťah
  stratégia rozvoja manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.