Search results

 1. Posúdenie osvetlenia v prevádzkových priestoroch Železníc Slovenskej republiky
  Žažo Roman ; M  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 77s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety vonkajšie osvetlenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66619
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Verejné osvetlenie miest a obcí Slovenska : Zborník zo seminára
  Bratislava : TYPHOON, 2004 . - CD-ROM
  vonkajšie osvetlenie
  elektronický textový údaj
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Verejné osvetlenie na Slovensku : súčasný stav a perspektívy
  Gašparovský Dionýz ; E020  Smola Alfonz ; E020 Herdová Bronislava
  Bratislava : TYPHOON, 2004 . - 71 s
  ISBN 80-969232-3-4
  vonkajšie osvetlenie
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Grundlagen der Beleuchtungstechnik : Lichttechnische Grössen ung Einheiten. Gütemerkmale der Beleuchtung. Lampentechnik
  Weis Bruno 
  München : Pflaum, 2000 . - 154 s
  ISBN 3-7905-0762-8
  osvetlenie vonkajšie osvetlenie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Industriebeleuchtung : Grundlagen, Berechnungen, Werstoffe, Normen, Vorschiften
  Weis Bruno 
  München : Pflaum, 2000 . - 154 s
  ISBN 3-7905-0762-8
  osvetlenie vonkajšie osvetlenie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Príspevok k riešeniu aktuálnych úloh rozvoja verejného osvetlenia : Kand.diz.práca : V.odb. 39-21-9 : Obh. 02.10.1986 / [aut.] řpanko,Jaroslav, Ing.; Škol. Horňák,Pavol
  Španko Jaroslav  Horňák Pavol (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1984 . - 399 s Autoref.1984, 32 s
  energetika vonkajšie osvetlenie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book