Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus1019^"
 1. Power System Oscillations
  Graham Rogers 
  Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000 . - 328 s
  ISBN 0-7923-7712-5
  energetické sústavy elektrizačné sústavy elektrické stroje a prístroje
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Vlyv priebehu prúdu odoberaného trakčným motorom AD 4346 gT v prevádzke ČSD na degradáciu jeho izolácie : Kand.diz.práca : V.odb. 26-02-6 : Obh. 16.11.1993 / [aut.] Skalický,Miroslav, Ing.; Škol. Gerát,Pavol
  Skalický Miroslav  Gerát Pavol (Thesis advisor)
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1992 . - 109 s : príl + Autoref.1992,16 s
  elektrické stroje a prístroje izolácia trakčného motora elektrické rušne
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Súbor publikovaných prác z odboru Elektrické stroje a prístroje
  Mačuga Ivan ; M 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1991 . - 37 s 30 s.príl
  elektrické stroje a prístroje
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 4. Losses of cage rotor induction motor fed from current source inverter = Straty indukčného motora s kotvou nakrátko napájaného z prúdového meniča : Kand.diz.práca : V.odb. 26-02-9 : Obh. 05.03.1986 / [aut.] Saad El-Din Abd El-Razek Ibrahim; Škol. Klug,Ňudovít
  Saad El-Din Abd El-Razek Ibrahim  Klug Ľudovít (Thesis advisor) ; E120
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 155 s Autoref.1985, 24 s
  elektrické stroje a prístroje elektrické motory
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Vyšetrovanie strát vo vodičoch elektrického prúdu pri neharmonickom napájaní v aplikácii na asynchrónne motory : Kand.diz.práca : V.odb. 26-02-9 : Obh. 19.09.1985 / [aut.] Hrabovcová,Valéria, Ing.; Škol. Gerát,Pavol
  Hrabovcová Valéria  Gerát Pavol (Thesis advisor)
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1984 . - 132 s : príl + Autoref.1984, 23 s
  elektrické stroje a prístroje polovodičové meniče regulované pohony
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Vyšetrenie vplyvu nasýtenia železa na prúdy v klietke a moment asynchronného motora : Kand.diz.práca : V.odb. 26-02-9 : Obh. 02.04.1985 / [aut.] Pham Vu Cau, Ing.; Škol. Pálka,Róbert
  Pham Vu Cau  Pálka Róbert (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1984 . - 75 s Autoref.1984, 12 s
  elektrické stroje a prístroje elektrické motory momenty asynchrónnych motorov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Namáhanie epoxidovej izolácie zalievaných transformátorov pri kombinovanom namáhaní skratovými a dilatačnými silami : Kand.diz.práca : V.odb. 26-02-9 : Obh. 04.11.1981 / [aut.] Pham Van Binh, Ing.; Škol. Jarošek,Jozef
  Pham Van Binh  Jarošek Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1981 . - 75 s Autoref.1981, 14 s
  elektrické stroje a prístroje
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Dvojfázový indukčný motor s viacvrstvovým diskovým rotorom : Kand.diz.práca : V.odb. 26-02-9 : Obh. 04.11.1981 / [aut.] Le Dinh Tu, Ing.; Škol. Hruškovič,Ladislav
  Le Dinh Tu  Hruškovič Ladislav (Thesis advisor) ; E120
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1981 . - 117 s Autoref.1981, 12 s
  elektrické stroje a prístroje
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Diagnostika a spoľahlivosť lokomotívneho transformátora z hľadiska teplotného namáhania : Kand.diz.práca : V.odb. 26-02-9 / [aut.] Michalík,Ján, Ing.; Škol. Jankovský,Vladimír
  Michalík Ján  Jankovský Vladimír (Thesis advisor)
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1980 . - 108 s : príl
  elektrické stroje a prístroje
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. O možnosti využitia kladnej zpätnej väzby pre kompenzáciu parazitnej kapacity u elektronkových zosilňovačov : Kand.diz.práca / [aut.] Gvozdjak,Ladislav, Ing
  Gvozdjak Ladislav 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 37 s : príl
  elektrické stroje a prístroje
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.