Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus1028^"
 1. Fundamental Problems of Mesosscopic Physics : Interactions and Decoherence / Ed.: Lerner, I.V. a i.
  Lerner Igor V. (Compiler)  Altshuler Boris L. (Compiler) Gefen Yuval (Compiler)
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004 . - 373 s
  ISBN 1-4020-2192-5
  fyzika mezoskopické systémy fyzika tuhých látok kvantové štruktúry supravodivosť polovodičové štruktúry fyzika rozhraní
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Mesoscopic Physics and Electronics
  Ando T. and o (Compiler) 
  Berlin : Springer Verlag, 1998 . - 282 s
  ISBN 3-540-63587-4
  elektronika fyzika povrchov elektronické obvody polovodičové štruktúry mezoskopické systémy kvantové štruktúry kvantové javy fyzika rozhraní
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Thermal degradation of ZnO/InP interfaces: heteroepitaxial growth of precipitated indium on InP {111} planes = Tepelná degradácia rozhraní ZnO/InP" preferovaný rast precipitovaného india na rovinách InP {111} : Diz.práca : Obh. 03.07.1996 / [aut.] Kečkéš,Jozef, Ing.; Škol. Červeň,Ivan
  Kečkéš Jozef  Červeň Ivan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 81 s Autoref.1996, 23 s
  tepelná degradácia fyzika tuhých látok fyzika polovodičov polovodičové štruktúry epitaxiálny rast tenké vrstvy fyzika rozhraní
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Optimalizácia vybraných vlastností rozhrania izolant - arzenid gália : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 15.02.1996 / [aut.] Ivančo,Ján, Ing.; Škol. Hulényi,Ladislav;Pom.škol. Thurzo,Ilja
  Ivančo Ján  Hulényi Ladislav (Thesis advisor) ; E210 Thurzo Ilja (Thesis advisor)
  Piešťany : Fyzikálny ústav SAV, 1995 . - 85 s : príl + Autoref.1995, 16 s
  polovodičové štruktúry fyzika povrchov pasivácia povrchov GaAs fyzika rozhraní MIS štruktúry
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Vybrané problémy rozhraní a heteroštruktúr v mikro- a nanoelektronike : Habil.práca : Obh. 12.12.1995 / [aut.] Redhammer,Robert, Ing.CSc
  Redhammer Robert ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 131 s
  polovodičové štruktúry heteroštruktúry molekulárna zväzková epitaxia MBE epitaxiálny rast elektronové vlnovody nábojové zádrže fyzika rozhraní
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Surface and Interface Analysis : ECASIA 91 : Konf. Proceedings of the European Coference on Aplications of Surface and Interface Analysis, Budapest, Hungary, 14.- 18. Oct. 1991
  Chichester : John Wiley & Sons, 1992 . - 645 s
  ISSN 0142-2421
  fyzika tuhých látok fyzika povrchov tenké vrstvy fyzika rozhraní
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Vlastnosti rozhrania polovodič-izolačná vrstva štruktúry MIS skúmané kvázistatickou C-U metódou : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 16.09.1985 : Projekt III-4-3/2,III-6-1/13 / [aut.] Žižka,Milan, Ing.; Škol. Csabay,Otto
  Žiška Milan ; E030  Csabay Otto (Thesis advisor) ; E210
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 113 s : príl + Autoref.1985, 17 s
  elektronika polovodičové súčiastky polovodičové štruktúry fyzika polovodičov fyzika rozhraní
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Skúmanie vlastností rozhrania izolant - polovodič vodivostnou metódou : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 07.03.1984 : Projekt III-4-3-2/2 / [aut.] Weber,Bedřich, Ing.; Škol. Csabay,Otto
  Weber Bedřich ; E030  Csabay Otto (Thesis advisor) ; E210
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 170 s : príl + Autoref.1983, 15 s
  elektronika MIS štruktúry fyzika tuhých látok polovodičové štruktúry fyzika polovodičov fyzika rozhraní
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.